Noutăți Posturi Vacante

Anunț de angajare

Direcţia generală  asistenţă socială şi protecţie familiei Ştefan Vodă  angajează în cadrul Serviciului social ”Echipa Mobilă”  Asistent social

Echipa mobilă este un serviciu specializat, destinat persoanelor cu dizabilităţi, care oferă asistenţă socială şi suport la domiciliul beneficiarilor, precum şi consiliere şi sprijin persoanelor implicate în procesul de incluziune a acestora.

    Cerințe: cetățean al Republicii Moldova, cu  studii medii speciale sau superioare preferabil în asistență socială, pedagogie, medicină. Posedarea limbii de stat, cunoașterea computerului (Word, Excel, Internet), neatingerea vârstei necesare obținerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă, fără antecedente  penale,  apt de muncă din punct de vedere medical.

Dosarul va conţine: Cerere, diploma de studii superioare sau medii de specialitate, copia  buletinului însoțită de fișa personală, CV (curriculum vitae), certificat medical care confirmă starea sănătății, copia carnetului de muncă.

Documentele vor fi prezentate la adresa: or. Ştefan Vodă,  Direcţia generală asistenţă socială şi protecţia familiei, str. Testemițanu nr.1, etajul 2, biroul 10.

Telefon de contact: 0243 2-25-33; 0242 2-32-42.