Noutăți

Anul rezultatelor notorii

În această publicaţie la aniversarea a 26-a de la înfiinţarea Procuraturii Republicii Moldova aş vrea să menționez că pe parcursul anului 2017 Procuratura raionului Ștefan-Vodă şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu noua Lege cu privire la Procuratură, adoptată de Parlamentul R. Moldova la 25 februarie 2016 şi intrată în vigoare la 1 august 2016. În anul ce s-a scurs procurorii au avut posibilitatea, în conformitate cu noua lege, să-şi concentreze eforturile în domeniul penal, fapt care a influenţat pozitiv la calitatea urmăririi penale şi activitatea vizavi de reprezentarea învinuirii în instanţa de judecată.

Analiza rezultatelor obținute de Procuratura raionului în 2017 demonstrează evident că numărul cauzelor penale pornite se află în legătură directă cu situația criminogenă atestată pe parcursul anului respectiv. Consider necesar să aduc la cunoștința cititorilor că în 2017 pe teritoriul raionului au fost înregistrate 669 de infracţiuni, comparativ cu 773 în perioada analogică a anului 2016, atestându-se o descreștere a fenomenului de criminalitate cu 13,45 procente. Astfel, se constată o scădere a infracţiunilor de viol (cu 66,66 procente), jaf (cu 61,54), omor intenționat (cu 50), violenţa în familie (cu 48,27), vătămarea medie a integrităţii corporale (cu 41,18), contrabandă (cu 40), neexecutarea intenţionată a unei hotărâri judecătoreşti (cu 36,36), confecţionarea şi deţinerea documentelor oficiale false (cu 34,82), tâlhărie (cu 33,33), furt (cu 28,82), circulaţia ilegală a drogurilor, etnobotanicelor sau analoagelor acestora (cu 15,38), huliganismul (cu 13,79) și răpirea mijlocului de transport (cu 11,11 procente).

În acelaşi timp se denotă o creştere a următoarelor categorii de infracţiuni: neexecutarea măsurilor din ordonanţa de protecţie a victimei violenţei în familie (cu 200 procente), delapidarea averii străine (cu 125), acțiuni perverse (cu 100), violarea de domiciliu (cu 84,21), escrocherii (cu 66,66), încălcarea regulilor circulaţiei rutiere (cu 54,54), conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate (cu 36,15) și trafic de ființe umane (cu 33,33 la sută).

Având în vedere scăderea nivelului criminalității cu circa 13 procente, evident că și numărul cauzelor penale pornite, instrumentate, dar și finisate a fost unul mai mic decât în perioada analogică a anului 2016. Astfel, în perioada indicată procurorii din cadrul Procuraturii raionului au finisat urmărirea penală în 526 cauze penale – sau cu 21 cauze penale mai puțin decât în anul 2016. Din numărul total de cauze penale finisate 248 de cauze au fost expediate în instanţa de judecată pentru examinarea fondului, 237 au fost clasate, iar în 41 de cauze penale urmărirea penală a fost suspendată condiţionat. În acelaşi timp, deşi în 2017 în instanța de judecată pentru examinare în fond au fost expediate mai puține cauze penale, în domeniul reprezentării acuzării de stat procurorii au obținut indici cantitativi mai buni și anume: cu participarea procurorilor au fost examinate cu pronunţarea sentinţei 255 cauze penale – sau cu 37 cauze penale mai mult decât în 2016.

Generalizând categoriile sentințelor pronunțate, s-a constatat că au fost adoptate 202 sentinţe de condamnare, 44 – de încetare a procesului penal, 7 – de achitare şi două sentinţe de aplicare a măsurilor de constrângere cu caracter medical. Despre principialitatea procurorilor şi consecutivitatea poziţiei lor vorbeşte şi faptul atacării la Curtea de Apel Chişinău, cu apel sau recurs, a 38 de sentinţe pronunţate de către instanţa de fond. E de menţionat că la situaţia din 1 ianuarie 2018 au fost deja examinate 28 de apeluri și un recurs, dintre care nouă apeluri și un recurs au fost admise, 19 apeluri au fost respinse, celelalte nouă apeluri aflându-se în curs de examinare.

De notat că, aplicând dreptul discreționar cu care este învestit procurorul, procurorii din cadrul Procuraturii raionului au dispus încetarea urmăririi penale și liberarea de răspundere penală a persoanelor învinuite în temeiul art. 55 din Codul penal în 38 cauze penale, aplicând concomitent amenzi în sumă totală de 403.500 lei, care au fost achitate în volum integral. În același timp, pe dosare penale deferite justiției, procurorii au înaintat în instanţa de judecată 145 de cereri privind încasarea cheltuielilor judiciare în sumă totală de 135.042 lei. Este de menţionat că 138 de cereri de chemare în judecată, în valoare de 94.897 lei, au fost deja examinate de instanţa de judecată, dintre care 59 de cereri în valoare de 60.479 lei au fost admise.

O atenție deosebită a fost acordată reparării prejudiciului material cauzat prin infracțiune părților vătămate, inclusiv prejudiciului cauzat autorităților publice. În urma măsurilor întreprinse de către ofițerii de urmărire penală și de către procurori s-a asigurat repararea prejudiciului material cauzat prin infracțiune părților vătămate în sumă totală de peste 2 milioane și 387 mii lei. În același timp, s-a asigurat repararea prejudiciului cauzat prin infracțiune autorităților publice în sumă totală de peste 64 mii lei. Procurorii în decursul lui 2017 au început să aplice în practică măsuri asiguratorii pentru repararea prejudiciului cauzat prin infracţiune pentru eventuala confiscare specială a bunurilor, precum şi pentru garantarea executării pedepsei amenzii, prin aplicarea sechestrului asupra bunurilor mobile şi imobile ce aparţin infractorului. Astfel, de către procurori s-a inițiat aplicarea sechestrului pe bunurile infractorului în sumă totală de 659.959 lei.

Procurorii au examinat în perioada vizată 130 de petiţii, dintre care 39 au fost admise, 314 de solicitări privind accesul la informaţie, au primit în audienţă 221 de cetăţeni, au exercitat şi alte activităţi care le revin conform legii şi actelor departamentale.

Dacă e să evaluăm rezultatele activităţii din 2017 a Procuraturii raionului Ştefan-Vodă, atunci aş aduce la cunoştinţă cititorilor că după numărul dosarelor penale finisate, colectivul nostru (cu şapte unităţi de procuror) s-a plasat pe locul I din cele 16 procuraturi teritoriale comparabile, iar după numărul sentinţelor pronunţate s-a plasat pe locul 4 din cele 16 procuraturi teritoriale comparabile.

Şi pe final, cu prilejul Zilei lucrătorului Procuraturii, ţin să-mi exprim recunoştinţa faţă de veteranii procuraturii şi celor care activează în prezent în această instituţie de drept. Le mulţumesc angajaţilor Procuraturii raionului pentru eforturile depuse în exercitarea atribuțiilor de serviciu şi să le urez multă sănătate, putere, îndeplinirea tuturor dorințelor și speranțelor atât profesionale, cât şi personale, fericire în familie!

Petru TOFAN,

procuror-şef interimar al Procuraturii raionului Ştefan-Vodă