Noutăți

Anul agrar 2020 a rămas în istorie. Anul 2021 să fie bun și generos!

În anul 2020, sectorul agrar din toată republica a fost afectat de calamitățile naturale, iar raionului Ștefan Vodă a suferit mult mai sever comparativ cu alte raioane deoarece pe parcursul primăveirii-verii au fost perioade când umiditatea în sol la adâncimea 100 cm era la zero, culturile agricole fiind afectate la 50-100 procente. Ca rezultat, o bună parte din suprafețele semănăturilor de toamnă au fost recultivate și însămânțate repetat cu culturi din grupa doua: porumb, floarea soarelui, care, cu părere de rău, la fel au fost compromise de seceta de vară. De pe urma calamităților de îngheț, secetă au avut de suferit și plantațiile multianuale.

Pierderi mari s-au înregistrat și de pe urma căderii grindinei, câmpuri întregi de culturi agricole fiind distruse în totalitate. În pofida acestei situații, plugarii din raion au căpătat, în măsura posibilităților, niște rezultate modeste, dar cu multă sudoare și speranță. Astfel, la nivel de raion s-au colectat 11000 t de grâu, 1300 t de orz, 20000 t de floarea soarelui, 11200 t de porumb, 10000 t de legume, 10000 t de cartofi, 13000 t de fructe și 14000 t de struguri.

Situația creată de calamitățile naturale care persistă tot mai sever în ultimii ani conving și impun producătorii agricoli să întreprindă acțiuni în privința adaptării tehnologiilor de producere a culturilor agricole la schimbările climatice, de a introduce tehnologii inteligente, soiuri performante, sisteme antigrindină, introducerea în rotație a culturilor cu potențial de îmbunătățire a structurii și conținutului solului, irigarea.

În urma mai multor discuții Consiliului raional cu structurile de stat și agenții economici din sectorul agrar s-au făcut primii pași în direcția restabilirii infrastructurii de irigație. În acest context, Consiliul raional a venit cu un suport de 500 mii lei pentru Asociațiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigare. La fel, Consiliul raional a întreprins măsuri în rezolvarea instalării sistemului antigrindină în 6 puncte ale raionului care urmează să fie puse în acțiune în primăvara anului 2021.

Cu mult regret, fiind limitați de restricțiile pandemice, în anul 2020 s-au organizat și desfășurat mai puține întruniri, instruiri, vizite, seminare cu producătorii agricoli, cu excepția a 3 ediții târgului de toamnă, dar ne-am străduit să ținem legăturile necesare prin telefon, rețelele de comunicare. Chiar și tradiționala sărbătoare a vinului, petrecerea solemnă a sărbătorii profesionale a lucrătorilor din agricultură și alimentație n-a avut loc.

În context, vreau să adresez mulțumiri tuturor care activează în sectorul agrar, pentru muncă și dedicație, pentru pâinea de pe masă, vă apreciez ca pe niște eroi a zilelor de azi, meritați toată considerația și onoarea. În pofida tuturor greutăților ați înfăptuit semănatul culturilor de toamnă, ați înfăptuit arătura de zăble, ați pus baza pentru anul viitor, ați avut puteri de a sădi plantații multianuale. Pe raion semănăturile de toamnă constituie: grâu – 18196 ha, orz – 2557 ha, rapiță – 1972 ha.

Un suport considerabil a fost alocat producătorilor din partea Guvernului Republicii Moldova pentru compensarea prejudiciului cauzat de seceta la culturile agricole din prima grupa afectate in proporție de 50% si mai mult, constituind la un ha de grâu -1500 lei, orz -1530 lei, rapiță -2100 lei. La fel, a fost puse în aplicare: restituirea TVA pentru subvenționarea contribuțiilor salariale, subvenționarea dobânzilor creditelor, reeșalonarea datoriilor pentru livrarea tehnicii agricole. Producătorii agricoli sunt în așteptarea promisiunilor în privința subvenționării culturilor din grupa a II (porumb și floarea soarelui) afectate de calamitățile naturale.

La începutul Noului An 2021 vă doresc, stimați producători agricoli, multă sănătate, succese și realizări frumoase, apreciere și susținere la justa valoare, binecuvântare de Sus cu ploaie blândă și roadă, pace în țară și grâu la vară.

Valentina BARBEI, vicepreședintele raionului pe problemele economice