Noutăți

Anul 2017 în istoria Centrului de sănătate Olănești

La 5 februarie curent, lucrătorii medicali ai centrului de sănătate Olănești s-au întrunit în ședința de totalizare a activității desfășurate în anul 2017. Notabil că alături de colectivul din Olănești a fost primarul, dl Petru Marcov, iar din Căplani – primarul, dl Valeriu Tabunșcic. Tradițional, au participat la ședință dl Nicolae Molozea, președintele raionului, dl Vasile Gherman, vicepreședintele raionului pe probleme sociale, dl Anatolie Luchianov, reprezentantul CNAM.

Președintele raionului a salutat prezența, a mulțumit pentru munca depusă cu profesionalism și responsabilitate. Dumnealui a subliniat că scopul principal al acestei întruniri este de a discuta deschis și sincer problemele de orice ordin și de a găsi împreună căile de soluționare a celor din ele care țin de competența medicilor și puterii locale.

Dna Maria Arșer, șefa centrului de sănătate, a făcut un bilanț activității, indicii economico-financiari și medicali fiind prezentate în dinamică (anii 1015-2017) și în comparație cu indicii pe raionul Ștefan Vodă. Au fost binevenite și comentariile făcute la cifrele prezentate în raport. Dna Arșer a mulțumit conducerii raionului și Consiliului raional pentru susținere morală și materială, primarilor localităților care au acordat ajutor în organizarea donării de sânge, pentru receptivitatea și implicarea, la necesitate, în rezolvarea problemelor instituției. La finele raportului au fost trasate sarcinile pentru anul 2018.

În dezbateri dna Valentina Țaranu, viceprimar de Olănești, a atras atenția asupra faptului că este mic numărul femeilor care au fost supuse examinărilor profilactice pentru depistarea precoce a cancerului colului uterin. Spre regret, mulți concetățeni de ai noștri n-au grijă de sănătate, iar medicii au dreptul numai să informeze, se recomande investigația pentru a nu leza drepturile omului, a explicat dna Arșer. Prin urmare, cancerul este depistat în stadia III-IV, iar bolnavul și familia lui trece prin suferințe neimaginabile.

Primarul de Căplani a subliniat că este mulțumit de activitatea centrului de sănătate și de relațiile de colaborare cu șefa centrului. Astăzi centrul este completat cu cadre medicale, însă trebuie de gândit în perspectivă: dacă statul nu va lua măsuri de rigoare, mărind cota bugetară pentru copii cu aptitudini de la țară, mediul rural va rămâne fără medici. Alcoolismul în mare măsură este determinat de lipsa locurilor de muncă la sat, încoace trebuie de atras investiții, de creat locuri de muncă, altfel situația se va complica și mai mult, a conchis dl Tabunșcic. Relațiile tensionate între colegi care persistă în colectiv sunt inadmisibile, să cere mai multă bunătate și omenie.

Dl Petru Marcov a apreciat pozitiv activitatea lucrătorilor medicali. Administrația publică locală totdeauna a pledat pentru crearea condițiilor favorabile pentru medici și pacienți, pentru diversificarea serviciilor medicale prestate. Este foarte bine că localnicii pot merge în sat la stomatolog sau ginecolog. În curând va fi angajat și un laborant, lipsa căruia a fost simțită de instituție și de pacienți.

Medicul de familie, dna Polina Arpenti, a vorbit despre faptul că bolnavii programați spre spitalizare mult timp așteaptă rândul – de la o lună și jumătate până la două luni.

În context, dl Nicolae Molozea a informat că județul Brașov din România cu care Consiliul raional a încheiat acord de colaborare are intenția de acorda un grant. Sunt două obiective majore – reparația capitală a școlii primare sau a unui nivel al spitalului raional pentru bolnavi cronici. Dacă va fi reparat spitalul, problema cu rândul la spitalizare va fi soluționată.

Președintele raionului a menționat că gestionarea bugetului instituției corespunde necesităților ambelor colective medicale – celor de la Olănești și celor de la Căplani. Este bine, că nu se face diferența, există conlucrare constructivă. Unele indicatori medicali sunt îngrozitori, spre exemplu, prevalența mortalității asupra natalității etc., însă soluționarea unor probleme nu depinde de lucrătorii medicali, deoarece țin de întreagă societate. Prin eforturi susținute se poate de schimbat situația în domenii concrete ce țin de profesionalism, dar și calități omenești.

Vicepreședintele raionului, dl Vasile Gherman, a repetat cuvintele premier-ministrului, dlui Filip: sistemul medical din țara noastră se află în criză morală profundă. Spre regret, și la această întrunire s-a încercat de a iniția o discuție în jurul banului, când ar fi normal în centrul ei să fie pacientul și sănătatea lui. În colectiv sunt rezerve ce țin de relații medic-pacient, dar și medic-medic. Este o absurditate când se cere să fie eliberat din lucru colegul care prestează servicii medicale necesare oamenilor pentru a face economii din care să fie plătite adaosuri la salariu, a punctat dl Gherman. Indiscutabil, medicii merită să fie plătiți și mai bine, însă la momentul actual au un salariu relativ mai mare decât marea majoritate a populației.

Dl Molozea încă o dată a mulțumit colectivul pentru muncă, accentuând că Consiliul raional ține în vizor activitatea medicală din raion și susținând, la necesitate, financiar centrele de sănătate pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor prestate populației.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”