Noutăți

Ambasada Slovaciei anunță cerere de propuneri pentru Granturi Mici 2017

Această modalitate de ajutor face parte din Asistența Slovacă Oficială pentru Dezvoltare finanțată din Programul SlovakAid și vizează în mod direct proiectele de mică anvergură, care reprezintă un sprijin financiar mai flexibil, operativ și eficient pentru țările în curs de dezvoltare.

Proiectele vor viza: sectoarele de alimentare cu apă, salubritate și gestionarea deșeurilor solide, reconstituiri de conducte locale de apă și sisteme de canalizare, revitalizarea surselor de apă, conexiuni dintre cladiri imobile la conductele de apă și sistemele de canalizare, montare sistemelor de purificare a apei potabile, sprijin în colectarea deșeurilor municipale, crearea locurilor specializare de colectare și reciclare a deșeurilor, etc. Propunerile de proiecte care nu sunt în conformitate cu tematica specifică expusă în cadrul respectivei prezentări de propuneri nu vor fi acceptate.

Valoarea maximă a contribuției financiare nerambursabile din programul SlovakAid este de 10.000 de Euro pentru fiecare proiect selectat. Solicitanții pot co-finanța proiectele propuse din surse proprii. Numărul de proiecte selectate este limitat de bugetul alocat acestei cereri de propuneri, care este de 70 000 de Euro.

Durata maximă a fiecărui proiect este de 6 luni începând de la data semnării Acordului  între Agenția Slovacă pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (denumită în continuare Agenția) și beneficiarul final.

Cererea de propuneri este deschisă către ONG-uri înregistrate, subiecții non-profit, autorități regionale și locale.

Important: Costurile personale și salariile asociate cu activitățile de management de proiect nu sunt eligibile. Taxele bancare nu sunt eligibile. Cheltuielile atribuite într-un mod neclar la obiectivul proiectului, precum și costurile suportate si achitate înainte și după perioada de implementare a proiectului nu sunt eligibile.

Procedura de aplicare a proiectelor se va desfășura în două etape.

În prima etapă candidații sunt încurajați să prezinte o scurtă descriere a proiectului (max. o pagină, consultați șablonul atașat). În a doua etapă, solicitanții selectați vor fi invitați să prezinte propunerea întregului proiect în baza formularului de cerere standard pentru contribuție financiară (disponibilă la adresa: http://www.slovakaid.sk/en/small-grants).

Termenul limită pentru depunerea descrierilor scurte de proiect este data de 10 aprilie 2017.

În această primă etapă, cererile scurte vor fi primite doar în format electronic, la următoarea adresă de e-mail skaid.sgmd@gmail.com, indicând numele solicitantului în subiectul e-mail-ului. Descrierile de proiect trebuie să fie scurte și clare oferind o imagine de ansamblu a proiectului, inclusiv justificarea și liniile bugetare de bază precum și informații cu privire la cofinanțare. Ambasada va selecta cele mai bune propuneri de proiecte, în termen de o săptămână, iar solicitanții acestora vor fi rugați să prezinte propunerea completă de proiect pe suport de hârtie, inclusiv anexele.

Procedura după prezentarea propunerilor complete de proiect este după cum urmează:

  1. Ambasada va realiza evaluări preliminare ale propunerilor individuale de proiect, iar dacă propunerea este completă, se va confirma primirea acesteia. Ambasada va evalua fiecare propunere înnaintată, urmând să o trimită la Ministerul Afacerilor Externe și Europene al Republicii Slovace (denumit în continuare Minister) și la Agenție.
  2. În cazul în care cererea este aprobată de Minister, Agenția va semna un acord de finanțare cu solicitanții selectați. La semnarea acordului, poate fi lansată faza de implementare a proiectului.
  3. După semnarea acordului și primirea contribuției financiare din partea Agenției, Ambasada va transfera suma respectivă de bani aprobată în acord (70% din subvenția aprobată) beneficiarului final.
  4. După finalizarea proiectului, solicitantul este obligat să prezinte un Raport Complet al Gratului Mic precum și un Raport Financiar al Grantului Mic (disponibil la: http://www.slovakaid.sk/en/small-grants), aceste Rapoarte trebuie trimise la Ambasadă, care, ulterior le va transmite Agenției.
  5. După ce Agenția va aproba documentele prezentate în cadrul raportului financiar, Ambasada va plăti sumele rămase din cadrul bugetului (30%) beneficiarului final.