Noutăți

Ambasada Marii Britanii anunță concurs de proiecte

   Ambasada Marii Britanii a lansat apelul de propuneri de proiecte prin intermediul Fondului de Bună Guvernare (FGB) din Moldova – Fondul de Sprijin Strategic. În Moldova, FBG încearcă să susțină o creștere economică mai durabilă și un mediu de afaceri favorabil, responsabilitate sporită și transparență a liderilor și factorilor de decizie aleși, vulnerabilități reduse la adresa corupției prin intermediul cetățenilor și implicarea independentă în mass-media în dialogul privind politica publică.

În conformitate cu prioritățile tezei schimbării în Republica Moldova se vor sprijini activități în următoarele domenii prioritare:

Domeniul prioritar 1: Consolidarea mass-media independente și a comunicărilor strategice

  • Domeniul prioritar 2: Creșterea economică și facilitarea mediului de afaceri
  • Domeniul prioritar 3: Reducerea oportunităților de corupție și sprijinirea responsabilității democratice

Teme transversale: Anticorupție, transparență, incluziune, integrarea dimensiunii de gen.

Entități eligibile : Finanțarea poate fi acordată unui consorțiu de organizații naționale sau internaționale însă una din organizații trebuie să dețină poziția de lider având rolul de gestionare a surselor financiare destinate pentru implementarea proiectului și a desfășurării activităților în cadrul acestuia.

Această cerere de propuneri vizează în mod specific cererile de proiecte referitoare la Republica Moldova. Aplicațiile reușite vor fi sprijinite prin Fondul de susținere strategică al FGB, care este un mecanism de finanțare extrem de flexibil pentru a sprijini oportunitățile de reformă la scară mică.

Suma oferită:  de la £ 50.000 până la £ 70.000.

Solicitanții trebuie să completeze formularele propuse de proiect și de bugetul proiectului (în limba engleză).

Data limită: 26 februarie 2018 ora 16:00.

Modul de aplicare: Solicitanții trebuie să trimită formularul de propunere de proiect și de buget al proiectului la acest e-mail: projects.chisinau@fco.gov.uk

Propunerile de proiecte depuse după termenul limită nu vor fi luate în considerare.

Documentele necesare pentru aplicare le puteți descărca accesând linkurile de mai jos:

Pentru mai multe informații accesați https://goo.gl/sdK1V9