Noutăți

Ambasada Britanică din Chișinău anunță cereri de propuneri de propuneri în cadrul Fondului pentru Buna Guvernare – Fondul de Sprijin Strategic

Fondul pentru Buna Guvernare (GGF) al Guvernului Britanic a fost lansat în 2015 pentru a sprijini reforma economică și buna guvernare în Georgia, Republica Moldova, Ucraina, Serbia și Bosnia și Herțegovina.

În conformitate cu prioritățile Teoriei Schimbării a GGF, Fondul va sprijini activitatea în următoarele domenii, în 2017: statul de drept și al responsabilității democratice, în special reforma sectorului justiției și dezvoltării societății civile; sprijinirea climatului investițional, în special modernizarea sectoarelor economice cheie; sprijinul transparenței în gestionarea financiară publică și anti-corupție; consolidarea presei independente și de comunicare strategică.

Unul dintre elementele-cheie ale priorităților GGF pentru anul curent este creșterea angajamentului civic la nivel comunitar, pentru o prosperitate pentru cetățenii moldoveni la nivel local și regional, precum și determinarea liderilor locali și a instituțiilor să fie mai responsabili pentru activitatea lor.

Prezenta cerere de propuneri vizează în mod specific cererile de proiecte referitoare la Republica Moldova. Cererile de succes vor fi sprijinite prin intermediul Fondului de Sprijin Strategic GGF (SSF) al GGF, care este un mecanism de finanțare extrem de flexibil pentru a sprijini oportunitățile de reformă la scară mică.

Buget per proiect:  £ 30,000 pana la £ 60.000.

Criterii de selecție

  • proiectele trebuie să demonstreze modul în care acestea sprijină prioritățile strategice pentru GGF și prioritățile reformei identificate în țară;
  • proiectele trebuie să aibă în mod clar și definite rezultatele: SMART – specifice, măsurabile, realizabile, realiste, limitate în timp) și să demonstreze necesitatea investiției;
  • partenerii de proiect SSF pot fi locali, naționali sau organizații internaționale;
  • proiectele trebuie să acopere activitățile care îndeplinesc definițiile de asistență oficială pentru dezvoltare;
  • fondurile pot fi acordate consorțiilor de organizații locale și / sau internaționale, dar va trebui să fie o organizație responsabilă pentru managementul financiar și al rezultatelor;
  • fondurile alocate pentru 2017/18 trebuie să fie cheltuite până la 31 martie în 2018;
  • candidații selectați vor fi obligați să prezinte trimestrial și final raportul narativ și financiar;
  • ca regulă generală, granturile nu pot fi utilizate pentru a achiziționa bunuri și echipament, dar acest lucru va fi luat în considerare de la caz la caz:nu mai mult de 10% din costul proiectului pot fi utilizate pentru echipamente. Fondul nu poate fi utilizat pentru cadouri;
  • plățile vor fi efectuate în MDL la rata FCO (Oficiul de Externe al Republicii). 

Solicitanții trebuie să completeze propunerea de proiect și formularele bugetare în limba engleză și să le expedieze la adresa de e-mail:projects.chisinau@fco.gov.uk  până la data de 9 martie 2017.

Documentul A: Propunere de proiect (MS Word Document, 40.9KB):https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/590651/Document_A_GGF_SSF_Project_Proposal.docx

Documentul B: Formatul Bugetului  (MS Excel, 95.5KB):https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/590653/Document_B_GGF_SSF_Budget_Template.xls

Documentul C: Justificarea investițiilor în DFID (PDF, 2.85MB, 1 pagină):https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/590655/Document_C_Value_for_Money_in_DFID.pdf