Noutăți

Ajutorul umanitar oferit de România a ajuns la Ștefan Vodă

Guvernul României a acordat Republicii Moldova, cu titlu gratuit, pentru familiile social-vulnerabile, un ajutor umanitar în valoare de 16.690,86 mii lei românești. Ajutorul este constituit din zahăr (1.170.185 tone), produse alimentare (20.000 colete) – făină, paste făinoase, malai, conserve de carne, de pateu și de legume – și păcură destinată prevenirii situațiilor de risc în domeniul energetic.

În scopul asigurării unui proces transparent de distribuție a ajutorului umanitar, conform dispoziției președintelui raionului, dlui Nicolae Molozea, a fost constituită comisia raională în următoarea componență: președintele – Vasile Gherman, vicepreședintele raionului, secretar – Lidia Grigoriev, specialist principal, direcția economie și atragerea investițiilor; membri – Raisa Burduja, șefa direcției raională educație, Valeriu Boian, medic-șef al centrului de sănătate publică, Viorica Nastasiu, șefa direcției asistență socială și protecția familiei, Vasile Plămădeală, manager al IMSP „Spitalul raional Ștefan Vodă”, Vladimir Băligari, consilier raional, președintele comisiei consultative de specialitate a Consiliului raional pentru buget, finanțe, economie, raporturi patrimoniale, cooperare transfrontalieră și integrare europeană, Maria Creciun, consilier raional, președintele comisiei pentru protecție socială, învățământ, sănătate, cultură, turism, culte, minorități, tineret și sport, Vera Carauș, specialist principal al direcției agricultură și alimentație.

Au fost create, la nivelul fiecărei localități, și comisiile locale pentru repartizarea ajutorului umanitar din care fac parte primarul localității, asistentul social comunitar, lucrătorul social, consilieri locali, beneficiari de ajutor umanitar și reprezentanți ai organizațiilor non-guvernamentale. Ultimii vor monitoriza procesul de repartizare și vor informa comisia raională în cazul depistării neregulilor sau fraudelor.

Responsabilitatea personală pentru corectitudinea distribuirii ajutorului umanitar se pune în sarcină primarului – la nivel de localitate și vicepreședintelui de raion pe probleme sociale – la nivel de raion.

Distribuirea, de facto, a zaharului și coletelor alimentare se efectuează în baza listelor nominale de beneficiari prezentate în prealabil de către Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei (MMPSF), Ministerul Educației și Ministerul Sănătății. Fiecare beneficiar eligibil va confirma recepționarea ajutorului umanitar prin semnătura personală.

Lotul de zahar preconizat pentru raionul Ștefan Vodă deja este primit și stocat în depozit. Începând cu 5 aprilie, zahărul va fi repartizat conform destinației. A fost întocmit un grafic pentru primirea zaharului de către primăriile raionului. Dacă beneficiarii vor fi punctuali, la finele zilei de 8 aprilie în depozit nu va rămânea nici un sac cu zahăr. Repartizarea va fi continuată la nivel local. Astfel, printre beneficiari sunt 616 persoane cu dizabilități severe (celor țintuiți la pat ajutorul va fi adus acasă), 74 de copiii aflați sub tutelă/curatelă, 33 de asistenți parentali profesioniști, centrele de asistență socială din s. Olănești și Ștefan Vodă, secția de pediatrie a spitalului raional, 30 de instituții preșcolare, școala-internat auxiliară din s. Popeasca.

După cum a menționat dl Vasile Gherman, președintele comisiei raionale pentru distribuirea ajutorului material, la moment sarcina primordială este repartizarea în termenii stabiliți a lotului de zahăr și monitorizarea acestui proces întru înlăturarea erorilor posibile și asigurarea corectitudinii.

După finisarea distribuirii ajutorului umanitar comisia locală, în termen de o zi, va transmite copia autentificată a listei de distribuție comisiei raionale. Comisia raională va remite către MMPSF toate listele însoțite de procesul verbal și raportul final de distribuție. La rândul său, Guvernul Republicii Moldova va verifica, la nivel național, veridicitatea procesului de distribuire a ajutorului umanitar oferit de Guvernul României.

Pentru raionul Ștefan Vodă sunt preconizate și 377 de colete cu produse alimentare care încă nu sunt aduse din România. Distribuirea coletelor la fel va fi efectuată în baza listele nominale de beneficiari aprobate oficial și prezentate de către MMPSF.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”

P.S. Astăzi, la data de 5 aprilie, au primit zaharul, conform graficului, reprezentanții com. Alava, satelor Antonești, Brezoaia, Carahasani, Căplani, Cioburciu. La fața locului au fost prezenți toți membri ai comisiei raionale, unii din ei (vezi foto) implicându-se nemijlocit în repartizarea ajutorului umanitar. Începutul organizat al lucrărilor garantează și un sfârșit bun acestei acțiuni de caritate din partea poporului-frate. DSC00209DSC00230DSC00223DSC00220DSC00219DSC00215