Noutăți

Ce iregularități a depistat Inspecția Socială

În conformitate cu Regulamentul privind organizarea și funcționarea Inspecției Sociale, precum și în baza planului de activitate pentru anul 2017, în perioada 20-24 iulie Inspecția Socială a efectuat verificarea modului de aplicare corectă și unitară a legilor și altor acte normative care reglementează acordarea ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului, fiind inspectate 77 cereri de ajutor social din comuna Purcari, satele Volintiri, Talmaza, Feștelița, Crocmaz, Ermoclia, Olănești și Tudora. În rezultatul inspectării au fost constatate unele iregularități, inclusiv legate de declararea în cererea pentru acordarea ajutorului social a unor date eronate, incomplete sau de nedeclararea de către beneficiar a modificărilor survenite pe parcurs. Pe toate cererile pe care au fost constatate iregularități vor fi invalide, iar DASPF Ștefan Vodă vă întreprinde măsurile de rigoare în vederea recomandărilor înaintate de către Inspecția Socială.

36 de beneficiari vor întoarce suma totală de ajutor acordată nejustificat. De menționat, că sumele diferă de la caz la caz, cea mai mare fiind de 11303 lei și cea mai mică de 5 lei. Și la mijloc sunt sume destul de usturătoare pentru beneficiari: 4451 lei, 4506 lei, 6226 lei, 6762 lei, 5920 lei, 5587 de lei și așa mai departe. A fost mare bucuria celor care au primit lunar ajutorul, deși știau foarte bine că au făcut declarații false sau n-au declarat toți membrii familiei, unele venituri, loturi de pământ, animale domestice, obiectele durabile etc., însă și mai mare va fi scârba lor când va trebui să întoarcă acești bani primiți ilegal.

Astfel, dacă ești o persoană responsabilă și atunci când completezi cererea pentru acordarea ajutorului social, faci acest lucru în mod cinstit, informezi la timp asistentul social despre toate schimbările (cineva a plecat sau s-a întors în familie, cineva s-a angajat în câmpul muncii s-au a fost eliberat de la lucru și a pierdut statutul de angajat, ați primit ca cadou s-au ați procurat între timp mașina de spălat automată sau un calculator etc.) nu va exista nicio problemă. Să știți că inspectorii verifică toate datele declarate în cerere, apelând la angajator, inginerul cadastral al primăriei, la baza de date a poliției de frontieră etc. Spre exemplu, beneficiarul declară că în luna precedentă depunerii cererii a primit salariu în sumă de 1120 lei, iar angajatorul prezintă certificatul unde este indicată suma de 3073 lei. Sau a fost declarată o porcină, în realitate în gospodărie fiind două bovine. Beneficiarul spune că are două odăi în locul celor patru locuibile sau nu declară cele două antene parabolice pe care le deține, persoana care este indicată fiind absentă se află în familie etc. Fiecare din beneficiari care a făcut declarații false sau n-a comunicat schimbările parvenite pe parcurs trebuie să conștientizeze: în cazul dat nu este vinovat asistentul social, dar acel care, vorbind la direct, a mințit cu rea intenție. Pe ultima pagină a cererii sunt indicate toate obligațiunile beneficiarului de ajutor din partea statului. Dacă ceva nu este clar, mai bine întrebați asistentul social de zece ori, deoarece greșeala poate fi costisitoare.

Încă în 31 de dosare ale beneficiarilor din localitățile sus numite au fost depistate nereguli de alt gen: prezentarea datelor incomplete sau neinformarea asistentului social despre modificările apărute au dus la calcularea incorectă a venitului global mediu lunar al familiei, prin urmare a fost acordat un ajutor social mai mic. Spre exemplu, a fost prezentat certificatul cu salariul brut, deși se cerea salariul net care este mai mic. Un alt caz – beneficiarul a luat concediu din cont propriu și n-a informat asistentul social. A fost depistat un caz când angajatorul n-a plătit salariul mai multe luni la rând din cauza că întreprinderea n-avea bani, însă nici în cazul dat beneficiarul ajutorului social n-a informat asistentul social și n-a fost făcută recalcularea în favoarea beneficiarului. La moment nu este cunoscută modalitatea, însă este cert că beneficiarilor care au primit mai puțin vor fi întoarse sumele de ajutor social neacordat. Și aici sunt sume impunătoare – 5517 lei, 4578 lei, 4449 lei, 3180 lei etc., dar și cele care nu depășesc o mie de lei – 845 lei, 787, 716, 664, 645 și terminând cu 136, 46 și 38 lei. Ultimele sume vorbesc de la sine despre precizia calculelor făcute după ce datele prezentate de către beneficiari au fost corectate de inspectorii sociali. Este o situație paradoxală: acel care are nevoie stringentă de ajutorul statului nu prezintă datele complete, nu informează asistentul social despre schimbările pe parcurs care înrăutățesc situația financiară a familiei, în rezultat primește mai puțini bani. În consecință, acel care este singur vinovat în situația creată ponegrește statul, asistentul social, direcția asistență socială și toată lumea…

Evident, au fost depistate și unele scăpări făcute de asistenții sociali și specialistul DASPF, însă rezultatele inspectării au demonstrat că impactul lor la calcularea ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului a fost minimal. Informarea corectă a solicitanților a fost și rămâne una din cele mai importante sarcini ale asistentului social.

Pentru concluzia finală: este necesar atât pentru beneficiari cât și pentru asistenții sociali de tras concluzii corespunzătoare din rezultatele inspectării efectuate de către Inspecția Socială, de învățat nu numai pe greșelile proprii, dar și pe acele străine. Apropo, în satul Crocmaz s-a schimbat atitudinea față de completarea cererilor pentru ajutorul social după ce unii consăteni au „ars” zdravăn după primul control al Inspecției Sociale. Astfel, în anul curent numai trei beneficiari din cei opt verificați au de întors în total 737 de lei, suma cea mai mare fiind de 526 lei.

Deci, responsabilitatea și onestitatea – calitățile acestea în aceeași măsură sunt necesare pentru solicitanți ai ajutorului social și funcționarii statului pentru a acționa în conformitate cu legislația în vigoare și în interesul reciproc.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”