Noutăți

Ajutorul social – colac de salvare pentru oamenii nevoiași

Perioada rece a anului se face tot mai simțită, degrabă va fi nevoie de a porni cazanele pentru a încălzi apartamentele și a face focul în sobe la sate. Deoarece veniturile unora concetățeni nu acoperă necesitățile vitale, ei se adresează la stat după ajutorul social. În pofida faptului că acest serviciu există demult, până în prezent nu toți cunosc despre această posibilitate de a supraviețui în condiții grele de viață.

Ajutorul social se acordă persoanelor care întrunesc toate condițiile stipulate în Regulamentul de funcționare a serviciului social care pe parcurs a suferit multe modificări în beneficiu oamenilor nevoiași. Oricine cu venituri mici (pensionari, familii cu mulți copii, persoanele cu grad de dizabilitate) se poate adresa la asistentul social din localitate pentru a îndeplini cererea pentru acordarea ajutorului social. Datele prezentate se confirmă prin acte, certificate necesare. Proprietatea se declară fără falsificări sau tăinuire a bunurilor, deoarece asistentul social împreună cu alți membri ai comisiei verifică starea lucrurilor la domiciliu solicitantului. Mai mult, dacă Inspecția Socială va stabili, în urma controlului, că datele prezentate în cerere au fost fraudate, atunci beneficiarul va întoarce banii primiți nejustificat.

Cererea poate fi depusă oricând, însă e binevenit ca cei care speră la ajutorul pentru perioada rece a anului (a câte 500 lei pentru 5 luni=2500 lei) să depună dosarele înainte de 1 noiembrie.

Sunt cazuri, și nu puține, când solicitantul primește refuz din cauza că veniturile obținute depășesc cuantumul (mărimea) venitului lunar minim garantat de stat, fie și cu un leu, dar obține dreptul la ajutorul pentru perioada rece a anului. Decizia nu să ia de specialiștii direcției, ci de un program special automatizat, adică este exclus factorul uman, prin urmare solicitanții n-au motive pentru supărare.

Au trecut timpurile când beneficiarii de ajutor social și de ajutor pentru perioada rece a anului se plângeau la Consiliul raional că întârzie plățile cu luni întregi (un specialist nu reușea fizic să prelucreze toate dosarele). La solicitarea șefului DGASPF, Consiliul raional Ștefan Vodă a primit decizia de a modifica statele de personal ale direcției, majorând cu o unitate serviciul prestații sociale. La moment toate dosarele parvenite din localitățile raionului sunt verificate și introduse în program de către Victoria Druguș, specialist principal al serviciului prestații sociale, și Natalia Hârlac, inspector superior al acestui serviciu. Specialiștii serviciului, stabilind un grafic pentru prezentarea dosarelor din primării, au organizat lucrul în așa mod că reușesc să facă față cerințelor în termenii stabiliți de legislație. Relațiile de conlucrare strânsă cu asistenții sociali eficientizează munca comună. Până la moment au fost depuse 893 de cereri.

În societatea noastră demult să discută despre modul de acordare a ajutorului social care, după părerile oamenilor, a dat nașterii unui grup de trântori care nu vor să muncească, deși pot face acest lucru. Logica lor e simplă: pentru ce să muncești dacă ajutorul social este mai mare decât salariul oferit de angajator? Spre regret, acest paradox există în societatea noastră. Oamenii care toată viața au muncit în sudoarea frunții și au agonisit cinstit o avere, dar ajungând la bătrânețe, s-au ciocnit cu diferite greutăți, inclusiv financiare, n-au dreptul la ajutor social deoarece nu se încadrează în cerințele Regulamentului. Iar alți consăteni care, la fel, toată viață au făcut abuz de alcool, au avut un comportament antisocial, puțin de tot (sau deloc) contribuind la fondul social, astăzi primesc ajutorul social, deoarece sunt săraci, lipiți pământului. Mai mult, sunt nu puține cazuri când banii nu sunt cheltuiți după destinație, ci pentru băuturi alcoolice. Dacă asemenea cazuri sunt depistate de asistentul social sau comisia multidisciplinară, ajutorul social se stopează.

Putem să purtăm multe discuții, însă e cert: ajutorul social la momentul actual este colacul de salvare pentru concetățenii noștri care să află în dificultate. Vor fi schimbate abordările vizavi de ajutorul social sau nu – va arăta timpul…

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”