Noutăți

Ajutor material pentru oamenii în etate

La 19 septembrie curent, membrii Consiliului de administrație al fondului local Ștefan Vodă de susținere socială a populației, întruniți în ședință de lucru, au examinat trei chestiuni de pe ordinea de zi. Prin decizia Consiliului, la 263 de persoane cu vârsta peste 70 de ani a fost acordat ajutor material, 500 lei pentru fiecare, cu prilejul Zilei Internaționale a persoanelor în etate. Toate candidaturile au fost selectate la nivel local, primind avizul comisiei obștești pentru repartizarea ajutorului material.

Membrii comisiei au examinat 49 de cereri unice, acordând, în total, 62500 lei. Dl Vasile Gherman, vicepreședintele raionului și președintele Consiliului de administrație, a menționat cu satisfacție că toate cererile au trecut prin comisiile obștești și au primit avizul pozitiv.