Asistență Socială și Protecția Familiei

Ajutoare materiale vor ajunge la beneficiari

La ședința Consiliului raional din 17 septembrie a fost primită decizia nr. 6/17 „ Cu privire la aprobarea Consiliului de administrație al Fondului local de susținere socială a populației”, compus din 11 persoane. Dl Vasile Gherman, președintele Consiliului de administrație, a subliniat faptul că este unicul Consiliu care lucrează cu așa regularitate, ședințele desfășurându-se în fiecare lună.

Pe ordinea de zi a ședinței Consiliului de administrație din 18 noiembrie au fost puse patru chestiuni. Întâi de toate s-a discutat acordarea subvențiilor pentru alimentarea cu prânzuri calde a persoanelor vulnerabile în cantinele de ajutor social care funcționează în orașul Ștefan Vodă, satele Cioburciu și Popeasca. Direcția asistență socială și protecția familiei ține sub control strict prestarea acestui serviciul social oamenilor nevoiași. Beneficiarii cantinelor sociale sunt mulțumiți de calitatea și varietatea produselor din care este pregătită mâncarea, la fel ca și de atitudinea omenească a personalului.

Cu ocazia Zilei Internaționale a persoanelor cu dizabilități vor fi acordate ajutoare materiale din Fondul republican de susținere socială a populației. Dl Gherman a informat membrii Consiliului că 981 de persoane cu dizabilități din localitățile raionului vor primi a câte 400 lei. Consiliul de administrație a stabilit, reieșind din numărul invalizilor în fiecare localitate, numărul celor care vor beneficia de ajutor, iar persoanele concrete au fost selectate la nivel local de către comisia obștească care activează pe lângă primărie. Dna Mariana Haret, membra Consiliului, șefa Centrului de sănătate Ștefan Vodă, a propus, pentru a evitata inechitatea, că în procesul de selectare a beneficiarilor să fie incluși medicii de familie care cel mai bine cunosc starea sănătății a invalizilor și necesitățile lor. Dl Nicolae Orlov, consilier raional, președintele veteranilor de război și muncă, a menționat că, din păcate, activitatea unor comisii obștești lasă mult de dorit, comisiile nu se convoacă în plina componență, de aceea să iau decizii nejustificate. Dl Vinidict Lutenco, consilier raional, președintele Uniunii teritoriale Ștefan Vodă a sindicatelor din agricultură și alimentație, a propus de lăsat listele așa cum ele au fost prezentate de primării, însă de verificat, selectiv, corectitudinea întocmirii acestor liste. S-a luat decizia comună că membrii Consiliului de administrație vor verifica listele beneficiarilor din Ștefan Vodă și Ermoclia.

Cel mai mult timp și o atenție sporită au fost acordate luării deciziilor cu privire la acordarea ajutoarelor materiale conform petițiilor parvenite de la instanțele ierarhic superioare și conform cererilor unice. Fiecare dosar din cele 56 a fost examinat minuțios pentru a exclude orice injustiție, pentru a lua o decizie obiectivă pentru fiecare caz. Membrii Consiliului au dat dovadă de principialitate și atitudine responsabilă față de obligațiunile sale obștești, dar și de omenie. Din această cauză unele dosare au fost examinate de două ori, decizia finală fiind luată în mod democratic – prin vot.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”