Noutăți

Ajutoare financiare din fondul de rezervă a Consiliului raional

Miercuri, 08 decembrie 2021, a avut loc ședința Comisiei pentru evaluarea demersurilor de acordare a mijloacelor financiare din fondul de rezervă a bugetului raional.

În perioada septembrie-decembrie au fost depuse 63 cereri de acordare a ajutorului financiar.

Membrii comisiei au examinat fiecare dosar cu maximă obiectivitate  și au propus de a  acorda ajutor material din fondul de rezervă a bugetului raional la 60 de solicitanți (mărimea ajutorului s-a stabilit în dependență de gravitatea cazului). Trei cereri s-a propus de a fi examinate suplimentar la următoarea ședință.

Propunerile Comisiei urmează a fi examinate și aprobate în ședința ordinară a Consiliului raional Ștefan Vodă din 16 decembrie curent.