Noutăți

Ajutoare din fondul de rezervă a bugetului raional

La 22 septembrie 2021 a avut loc ședința Comisiei pentru evaluarea demersurilor de acordare a mijloacelor financiare din fondul de rezervă a bugetului raional.

În perioada august-septembrie au fost depuse 64 cereri privind acordarea ajutorului financiar.

Ținând cont că numărul de solicitări este în permanentă creștere, iar sursele financiare limitate, membrii comisiei au examinat cu lux de amănunt fiecare dosar. Pentru a asigura corectitudinea și echitatea în acordarea ajutorului financiar (pe motiv că sunt cetățeni care în mod repetat și sistematic se adresează) au fost colectate informații prin intermediul asistenților sociali despre fiecare solicitant.

La ședință membrii Comisiei pentru evaluarea demersurilor de acordare a mijloacelor financiare din fondul de rezervă a bugetului raional au examinat cu maximă obiectivitate  dosarele și au propus de a  acorda ajutor material din fondul de rezervă a bugetului raional la 57 de solicitanți (mărimea ajutorului s-a stabilit în dependență de gravitatea cazului). Cinci cereri au fost refuzate, pe motiv că nu se încadrează în prevederile Regulamentului de repartizare a fondului de rezervă. Două dosare s-a propus de a fi examinate suplimentar la următoarea ședință.

Propunerile Comisiei urmează a fi examinate și aprobate în ședința Consiliului raional Ștefan Vodă din 30 septembrie 2021.