Noutăți

Ajutoare din fondul de rezervă a bugetului raional

La 29 iunie 2022 a avut loc ședința Comisiei pentru evaluarea demersurilor de acordare a mijloacelor financiare din fondul de rezervă a bugetului raional.

Comisia a avut de examinat 57 de cereri. Din numărul total al solicitărilor, în urma examinării minuțioase și obiective a fiecărui dosar, s-a propus a acorda ajutor material la 35 persoane (mărimea ajutorului s-a stabilit în dependență de gravitatea cazului). 22 cereri au fost refuzate, pe motiv că nu se încadrează în prevederile Regulamentului de repartizare a fondului de rezervă.

Propunerile Comisiei urmează a fi examinate și aprobate în ședința Consiliului raional Ștefan Vodă din 04 iulie 2022.