Noutăți

Ajutați financiar în măsura posibilităților

La ședința din 24 octombrie membrii Comisiei raionale de administrație a fondului local de susținere socială a populației au fost informați de către dl Vasile Gherman, președintele comisiei, referitor la modificarea planului de transferuri lunare a mijloacelor financiare către fondurile locale de susținere socială a populației începând cu luna noiembrie. Astfel, în luna noiembrie nu sunt preconizate surse financiare pentru subvenții conform cerilor unice, doar către Ziua Internațională a persoanelor cu dizabilități vor fi alocate 318.600 lei. Prin urmare, 637 persoane cu dizabilități din localitățile raionului vor primi a câte 500 lei fiecare. Selectarea riguroasă a acestor persoane se va face la nivel local, listele fiind verificate de comisia sus numită. Acest ajutor financiar al statului trebuie să ajungă la oamenii aflați în dificultate care cu adevărat au cea mai mare nevoie de aceasta susținere materială. Spre regret, nu pot fi ajutate toate persoanele cu grad de invaliditate din cauza situației social-economice din țara noastră…

De verificat în mod constant calitatea hranei acordate de către cantinele sociale din or. Ștefan Vodă și Cioburciu și selectarea corectă a beneficiarilor – această sarcină a fost pusă în fața direcției asistență socială și protecția familiei în cadrul ședinței. Membrii comisiei au votat unanim acordarea subvențiilor pentru alimentarea cu prânzuri calde a persoanelor socialmente vulnerabile, câte 4000 lei pentru fiecare cantină.

Membrii comisiei au studiat cu mare atenție atât petițiile parvenite de la instanțele ierarhic superioare, 8 la număr, cât și 53 cereri unice. Subvențiile pentru luna octombrie au constituit 79600 lei.

Solicitanții care adresează petițiile referitor la ajutorul material președintelui raionului sau Fondului Republican de susținere socială a populației sunt convinși că vor primi o sumă mai mare de bani. Pentru informare: membrii comisiei analizând cererile nu iau în considerație de unde au parvenit ele, ci situația reală a oamenilor confirmată prin diagnoza maladiei și certificate medicale, cecuri și alte dovezi convingătoare. Sumele distribuite nu sunt mari, dar diferite, și într-o măsură oarecare contribuie la îmbunătățirea situației oamenilor aflați în situație grea de viață.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”