Agricultură și Alimentație Noutăți

Agricultorilor în ajutor

Recent, Direcţia Agricultură şi Alimentaţie a Consiliului Raional în comun cu Asociaţia Producătorilor Agricoli UniagroPrim, a organizat desfăşurarea unui seminar  cu tematica sectorului agrar. Agenda seminarului a cuprins subiecte actuale şi necesare pentru activitatea producătorilor agricoli.

Cei prezenţi au luat cunoştinţă de urmatoarele subiecte:

  • Noile tehnologii anti-stres la cultivarea culturilor de cîmp şi perene bazate pe preparatele companiei germane NUMINTECH – prezentat de Dmitrii Cozarenco – candidat în Ştiinţe agricole, director adjunct Agrotehnosoiuz (Ucraina) şi Colesnic Marcel – director Kelley Grains Impex;
  • Tenologiile de aplicare a fertilizanţilor companiei BORIALIS, prezentat de Moroz Sergiu, director comercial compania IVENTAGRO Grup;
  • Parteneriatul de bune practici între agricultori şi apicultori pentru protecţia albinelor de otrăvire în rezultatul utilizării pesticidelor – prezentat de Iurie Malanciuc – vicepreşedinte URAPA UNIAGRO Protect.

    Un deosebit interes a prezentat subiectul:

  • Particularităţile tăerii în uscat a pomilor fructiferi şi viţei de vie pentru anul 2021 şi protecţia împotriva bolilor şi vătămătorilor a acestor culturi-prezentate de savanţii Institutului Ştiinţific de Horticultură şi Tehnologii Alimentare Dl Rapcea Mihail şi Dl Botnarenco Andrei.

Materialele subiectelor au fost bine pregatite cu vaste exemple practice, cu recomandări și explicaţii bineargumentate. Participanţii au primit răspuns la multe şi diverse intrebări puse în discuţie. Majoritatea şi-au exprimat  părerea de bine  pentru noile informaţii și cunoştinţe acumulate la acest seminar.

În cadrul seminarului a asistat D-l Valeriu Mironescu – preşedintele URAPA UNIAGROPROTECT, care şi-a oferit disponibilitatea de a răspunde celor prezenţi problemelor abordate în particular, cît şi prin contacte de comunicare.

 Credem, că  cunostinţele, instruirile, informaţiile şi recomandările  acestui  seminar  vor fi  aplicate în procesul de producere a culturilor agricole şi de producătorii agricoli a raionului nostru.

                            Valentina Barbei, vicepreședintele raionului