Agricultură și Alimentație Noutăți

Adunarea Generală a Rețelei de Dezvoltare a Comunităților Rurale

Pe data de 25 martie 2022, Rețeaua de Dezvoltare a Comunităților Rurale din Moldova (RDCR) a organizat Adunarea Generală în orașul Chișinău, unde a prezentat Raportul de activitate cu realizările anului 2021, a evaluat indicatorii de performanță și a setat perspectivele de dezvoltare a comunităților rurale din țara noastră.În cadrul evenimentulului au participat delegați din toate raionele republicii. Raionul Ștefan Vodă a fost reprezentat de către: Valentina Barbei, vicepreședintă a raionului; Vasile Buzu, directorul APA Uniagro Prim; Diana Rusu, șefa direcției agricultură și alimentație; Vasile Țînțari, primarul satului Copceac; Ruslan Știrbu, primarul satului Marianca de Jos; Valeriu Belotcaci, director SRL Focaro Agro și  Valentin Malancea, director SRL Antonești Agro.

La Adunare au luat parte:

  • Viorel Gherciu, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare;
  • Gintautas Baranauscas, Delegația Uniunii Europene în Moldova;
  • Aurelia Bondari, Rețeaua de Dezvoltare a Comunităților Rurale din Moldova;
  • Iurie Hurmuzachi, Federația Agricultorilor din Moldova;
  • Alexandru Stratan, Institutul Național de Cercetări Economice;
  • Ana Cerneva, Rețeaua Națională Leader;
  • Tatiana Nistorică, Agricultura organică MOVCA;
  • Diana Coșalîc, Agenția de Intervențiiși Plăți în Agricultură;
  • Vasile Mîrzenco, Federația Națională a Fermierilor.

În Raportul de activitate pentru anul 2021 au fost prezentate rezultatele cu privire la documentele de poziții elaborate în baza activității Grupelor Tematice de Lucru: Criterii de apreciere a categoriilor de producători agricoli și Instrumente stimulatorii pentru cooperarea agricultorilor.

A fost prezentat Regulamentul Intern al Rețelei, cu aprobarea acestuia și s-au ales organele de conducere RDCR.

Referitor la obiectivele anului curent, Rețeaua își propune să elaboreze Strategia RDCR pentru perioada anilor 2022-2025, să atragă membri noi prin sporirea gradului de informare și implicare a acestora în activitățile Rețelei și să identifice resurse financiare adiționale.

Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Viorel GHERCIU, a transmis un mesaj de mulțumire membrilor RDCR și partenerilor de dezvoltare care au contribuit la dezvoltarea comunităților rurale.

 

 

 

 

 

 

De asemenea Gintautas BARANAUSKAS, reprezentantul Delegației Uniunii Europene la Chișinău, a subliniat că apreciază efortul și energia pentru asigurarea bunei funcționări a RDCR, subliniind că Uniunea Europeană este alături de Republica Moldova pentru o cooperare productivă.

Notă: RDCR este o platformă de comunicare a societății civile, mediului de afaceri, autorităților administrației publice locale, centrale și principalele instituții ale statului în vederea promovării politicilor publice de dezvoltare rurală și initiative întreprinse pentru o performanță mai bună a sectorului agricol.