Noutăți

Adunarea festivă dedicată medicilor și farmaciștilor

În ajunul sărbătorii profesionale ale medicilor și farmaciștilor în sala festivă a școlii de arte „M. Bieșu” a avut loc adunarea festivă cu participarea lucrătorilor medicali din localitățile raionului. Evenimentul a început cu un moment impresionant – audierea imnului raionului.

În semn de stimă profundă față de medici hărăziți de Dumnezeu cu talentul de a tămădui durerea corpului și a sufletului, a fost alături de sărbătoriți și conducerea raionului. Dl Nicolae Molozea, președintele raionului, a felicitat medicii și farmaciștii, mulțumindu-le, în primul rând celor care ajunși la vârsta de pensionare, continuă să muncească, pentru truda depusă cu multă străduință și responsabilitate în pofida tuturor greutăților cauzate de lipsa cadrelor medicale. Prin dispoziția președintelui raionului ce a fost adusă la cunoștință prezenței de către dna Aliona Muntean, șefa secției administrație publică, au fost decernați cu Diploma de Onoare a Consiliului raional și cadou de preț un șir întreg de lucrători medicali (vezi dispoziția). Au adus omagiu bine meritat colegilor dna Mariana Haret, directorul centrului de sănătate Ștefan Vodă, dl Vasile Plămădeală, directorul spitalului raional, dl Valeriu Boian, medicul șef al centrului de sănătate publică, dna Matrona Arșer, șefa centrului de sănătate Olănești.

Partenerii sărbătoriților – direcția cultură, tineret, sport și turism, artiștii amatori și discipolii școlii de arte – au preluat rolul medicilor lecuind sufletele celor prezenți la eveniment cu cele mai frumoase „doctorii”: cântece și muzică instrumentală.

Dl Vasile Gherman, vicepreședintele raionului, responsabil pentru problemele sociale, a dat o apreciere înaltă eforturilor susținute ale conducătorilor instituțiilor medicale și a lucrătorilor medicali din raion și le-a dorit sănătate și puteri pentru a învinge toate obstacolele ce le stau în cale întru binele locuitorilor raionului.

Dispoziția președintelui raionului 

Cu privire la decernarea Diplomei de Onoare

a Consiliului raional Ștefan Vodă și cadou de preț

Aferent demersurilor nr. 328 din 12 iunie 2017 ai dlui Vasile Plămădeală, directorul IMSP ”Spitalul raional Ștefan Vodă”; dlui Ion Țîbîrnac, directorul ;,IMSP ”Centrul sănătate Talmaza” cu nr. 42din 12 iunie 2017; dnei Mariana Haret, directorul IMSP ”Centrul sănătate Ștefan Vodă” cu nr. 183 din 11 mai 2017; dlui Ion Babei, directorul IMSP ”Centrul sănătate Crocmaz” cu nr. 18  din 08 iunie 2017; dnei Matrona Arșeri, directorul IMSP ”Centrul sănătate Olănești”nr. 32 din 12 iunie 2017; dnei Ivana Sîrbu, directorul IMSP ”Centrul sănătate Antonești” cu nr. 54 din 12 iunie 2017; demersul dnei Irina Caraman, directorul ÎM ”Centru Stomatologic raional Ștefan Vodă” cu nr. 22 din 12  iunie 2017, demersului dlui Valeriu Boian, medicul-șef al Centrului sănătate publică Ștefan Vodă cu nr. 07-17/528 din 12 iunie 2017, demersului dlui Igor Sîrghi, șeful SAMU Ștefan Vodă  din 12 iunie 2017.

Pentru merite deosebite în exercitarea obligațiunilor funcționale, profesionalism înalt, perseverență și responsabilitate și cu prilejul Zilei lucrătorului medical și farmacistului;

În conformitate cu prevederile deciziei Consiliului raional nr. 3/14 din 29 mai 2008 „Cu privire la stimularea morală şi materială a persoanelor fizice şi juridice pentru merite deosebite în activitatea social-economică a raionului Ştefan Vodă”;

în baza art. 53 alin. (2) şi art. 54 alin. (1), (3) din Legea nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, preşedintele raionului Ştefan Vodă DISPUNE:

 1. Se decernează Diplomă de Onoare a Consiliului raional și cadou de preț următorilor lucrători medicali (devizul de cheltuieli se anexează):
 2. Parascovia Boian, medic, șefa secției consultative, IMSP ”Spitalul raional Ștefan Vodă” 
 3. Mihail Cacean, medic, şef secţie obstetrico+ginecologuie, IMSP ”Spitalul raional Ștefan Vodă” 
 4. Larisa Ceban, asistentă medicală, IMSP ”Spitalul raional Ștefan Vodă”
 5. Eugenia Negrescu, asistentă medicală, IMSP ”Spitalul raional Ștefan Vodă” 
 6. Galina Carai, asistentă medicală de familie, IMSP ”Centrul de sănătate Talmaza” 
 7. Victoria Cucerenco, medic de familie, oficiul medicilor de familie Popeasca, IMSP ”Centrul de sănătate Ștefan Vodă” 
 8. Maria Roşca, asistentă medicală de familie, oficiul medicilor de familie Popeasca, IMSP ”Centrul de sănătate Ștefan Vodă”
 9. Iulia Coreţchi, infirmieră, oficiul medicilor de familie Popeasca, IMSP ”Centrul de sănătate Ștefan Vodă” 
 10. Stella Ciobanu, asistentă medicală superioară, IMSP ”Centrul de Sănătate Crocmaz” 
 11. Elena Papuc, asistentă majoră, IMSP ”Centrul de sănătate Olănești”
 12. Ala Bolozan, asistenta medicală de familie, Oficiul medicilor de familie Căplani 
 13. Svetlana Ursachi, asistentă medicală de familie, oficiul medicilor de familie Carahasani, IMSP ”Centrul de sănătate Antonești”
 14. Irina Cheptanari, aqsistentă medicală, ÎM ”Centru Stomatologic raional Ștefan Vodă” 
 15. Ana Popa, asistentul medicului epidemiolog, Centrul sănătate publică Ștefan Vodă 
 16. Stelean Cernean, medic de urgenţă, SAMU Ștefan Vodă
 17. Controlul executării prezentei dispoziţii se pune în sarcina dnei Aliona Muntean, șefa secției administrație publică, aparatul președintelui raionului.
 18. Prezenta dispoziţie se comunică:

Oficiului teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat;

Persoanelor nominalizate.

Preşedintele raionului                                                                         Nicolae MOLOZEA