Noutăți

Adresare către Guvern după asistență a Comisiei pentru situații excepționale

La ordinea ședinței comisiei raionale pentru situații excepționale, prezidată de către dl Iurie Moiseev, președintele comisiei, care s-a desfășurat la 12 august curent, a fost pusă o singură chestiune de importanță vitală – remedierea consecințelor calamităților naturale (ploi torențiale cu grindină, vânt puternic, secetă) din primăvară-vară anului 2019.

După cum a informat dl Iurie Afanasiev, șeful direcției construcții, gospodărie comunală și drumuri, în urma stihiei au fost deteriorate depozitele de cereale în s. Copceac (SRL „Focaro-Agro” a schimbat 330 foi de ardezie) și Feștelița (SRL „Rasteia-VP” – 100 foi), drumul public local de interes raional L-584.1 (600 m.p.) și interes comunal (s. Ermoclia, str. Căușenilor – 420 m.p.). Toate pagubele au fost documentate de comisia raională și întocmite procese-verbale cu fotografii confirmătoare. Pentru lichidarea consecințelor în sfera de construcții și drumuri sunt necesare 63.026.958 lei, de care nu dispun administrațiile publice locale de ambele niveluri.

Dl Mircea Cuclenco, șeful direcției agricultură și alimentație, a accentuat că în agricultura raionului în urma calamităților naturale au suferit 65 de unități economice de diferit gen de organizare juridică. Au fost compromise mai multe culturi agricole – grâu, orz, floarea soarelui, muștar, vică, mazare, porumb, piersic, vița de vie, rapița, prune, mere, pepeni verzi, cartofi, fațăli, lucernă, cais. Suma de compensare a pagubelor produse în domeniul agriculturi este estimată la 62.112.358 lei. Calculele sunt reale, confirmate prin procesele-verbale întocmite de comisia raională.

Dl Moiseev a menționat că economia raionului a fost grav afectată de secetă, în unele localități din lunca Nistrului, cum ar fi s. Palanca, n-au fost înregistrate precipitații nici primăvara, nici pe parcursul întregii veri. Deși în majoritatea cazurilor au fost respectate tehnologiile de producere, lipsa de udeală a avut consecințe catastrofale.

Membrii comisiei au văzut unica soluție de soluționare a situației – adresarea demersului centralizat către Guvernul Republicii Moldova privind solicitarea asistenței pentru lichidarea consecințelor situațiilor excepționale. Demersul va fi completat de toate documentele necesare și materialul foto confirmativ.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”