Economie și Atragerea Investițiilor Noutăți

ADR Sud a semnat un contract de achiziționare a serviciilor de elaborare a Studiului de fezabilitate în vederea stabilirii oportunităților de inițiere a procesului de implementare a proiectului „Apeduct magistral Ștefan Vodă – Căușeni – Căinari”

Agenția de Dezvoltare Regională SUD a semnat, la data de 9 iunie 2022, un contract de achiziționare a serviciilor de elaborare a Studiului de fezabilitate în vederea stabilirii oportunităților de inițiere a procesului de implementare a proiectului „Apeduct magistral Ștefan Vodă-Căușeni-Căinari”.
Valoarea contractului constituie 510.600,00 lei, antreprenorul „FLUXPROIECT” SRL angajându-se să execute lucrările de elaborare a studiului în decursul a patru luni.
Proiectul de infrastructură, ce vizează construcția apeductului magistral Ștefan Vodă – Căușeni – Căinari, a fost depus de către ADR Sud în cadrul Apelului pe listă de selectare a proiectelor prioritare de dezvoltare regională și a fost acceptat spre finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL), regăsindu-se în Documentul Unic de Program 2022-2024, aprobat de Guvern.
La prima etapă, este preconizată elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru proiectul dat și a documentației de proiectare. În acest scop, pentru anul 2022, prin decizia Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale, s-a decis alocarea din FNDR a 4 milioane lei.
Proiectul de infrastructură „Apeduct magistral Ștefan Vodă – Căușeni – Căinari” țintește drept obiectiv general îmbunătățirea condițiilor de trai ale populației raioanelor Ștefan Vodă și Căușeni prin asigurarea accesului la servicii de alimentare cu apă de calitate. Beneficiari finali ai proiectului vor fi 143 257 de cetățeni din 26 de localități ale raionului Ștefan Vodă și din 48 de localități ale raionului Căușeni.
Dacă se va stabili că proiectul este fezabil, în cadrul acestuia se prevede construcția unui apeduct magistral, cu o lungime totală de circa 90 de km, care va traversa orașele Ștefan Vodă, Căușeni și Căinari. Conducta magistrală de alimentare cu apă va avea punctul de plecare din satul Cioburciu, care se află în zona Nistrului Inferior. De asemenea, proiectul include construcția unui punct de captare a apei, a unei stații de tratare a apei, a trei stații de pompare a apei către punctul final al proiectului, amenajarea a cinci zone de protecție a mediului, crearea unui serviciu regional de aprovizionare cu apă potabilă.
sursa: www.adrsud.md

Direcția economie și atragerea investițiilor