Noutăți

Activitatea serviciului „Asistența personală” în anul 2019

La 28 ianuarie curent, asistenții personali  care activează în 21 de localități ai raionului îngrijind persoanele cu dizabilități severe s-au întrunit în ședință anuală de dare de seamă. La ședință au participat dna Aurica Cebotari, șefa Direcției generale asistența socială și protecția familiei, dl Vladimir Baligari, vicepreședintele raionului pe probleme sociale, specialiștii  direcției.

Raportul de activitate a Serviciului social „Asistența personală în anul 2019” a prezentat dna Angela Țurcan, șefa serviciului. Dna Țurcan a demonstrat serviciu în dezvoltare, astfel realizările din ultima perioadă de timp fiind bine argumentate.

Astfel, serviciu activează din anul 2014 fiind finanțat de către Consiliul raional. Activitatea s-a început cu 40 de unități de asistenți personali, pe parcursul a șase ani, conform deciziei Consiliului raional, numărul lor, cât și a beneficiarilor a crescut cu 17 unități. La începutul anului 2020 sunt angajați 57 asistenţi personali care îngrijesc de 18 copii și 39 de persoane mature cu dizabilităţi severe cu vârsta între 6 și 83 ani. A crescut esențial și bugetul serviciului – de la 17255700 lei în anul 2016 până la 3070700 lei, deoarece au fost majorate salariile asistenților personali. Bugetul aprobat pentru anul 2020 este în sumă de 3712600 lei

Dna Țurcan a enumerat toate intervențiile (evaluări inițiale și complexe, elaborări de planuri individualizate), activitățile de instruire și ședințe cu asistenţii personali, alte acțiuni întreprinse pe parcursul anului în scopul oferii serviciilor de calitate și sporirii nivelului de competență personală a asistenților personali.

În anul 2019, la fel ca și în anii precedenți, beneficiarii serviciului au primit articole de igienă personală: absorbanți, scutece, săpunuri lichide, detergenți, șervețele umede, lenjerie de pat, prosoape de baie ș.a.

Regulat, conform graficului, asistenţii personali au raportat despre serviciile prestate, despre starea sănătății a beneficifarilor, necesitățile lor și schimbările parvenite. La fel toți asistenţii personali în anul precedent au beneficiat de concediu anual de odihnă plătit. Majoritatea angajaților își îndeplinesc obligațiunile cu mare responsabilitate și dăruire de sine, oferind nu numai îngrijire și supraveghere dar și acordând sprijin beneficiarilor pentru a le favoriza independența lor, de a le dezvolta relații sociale. În acest sens, asistenții personali colaborează cu specialiști din cadrul altor servicii implicate în acordarea asistenței beneficiarilor serviciului, a menționat dna Țurcan.

Serviciul social „Asistența personală” este unul din cele mai solicitate servicii la nivel local și reprezintă o necesitate stringentă pentru majoritatea persoanelor cu dizabilități severe. Pe parcursul anilor de activitate a serviciului s-a remarcat un impact pozitiv asupra beneficiarilor în special și asupra comunității în general. În urma intervențiilor realizate s-a constatat un grad înalt de satisfacție a beneficiarilor cu privire la serviciile prestate.

Dl Vladimir Baligari a menționat importanța acestui serviciu social atât pentru beneficiari, cât și pentru asistenți personali, care fiind angajați în câmpul muncii se bucură de întregul pachet social. De a îngriji de o persoană cu dizabilități severe înseamnă o mare responsabilitate și omenie, a accentuat vicepreședintele raionului, mulțumind tuturor angajaților din acest serviciu și dorindu-le sănătate și multă răbdare.

La rândul lor, asistenții personal și-au expus mulțumirea că există așa serviciu social care le-a schimbat viața în mai bine, și-au exprimat recunoștința dnei Țurcan pentru receptivitate și bunăvoință și Direcției asistența socială în general.

În runda de întrebări-răspunsuri s-a discutat chestiunea cu privire la lipsa echipamentului specializat (de cărucioare, scaune de veceu și baie, paturi multifuncționale beneficiarii dispun) pentru îngrijire mai eficientă a persoanelor cu dizabilități. S-au dat explicații de rigoare în privința serviciului de sprijin familial: oricine din persoanele defavorizate poate depune cererea însoțită de setul de documente pentru a fi examinate la ședințele comisiilor multifuncționale locale și raională, însă de acest ajutor beneficiază persoana care se încadrează în prevederile Regulamentului de funcționare a serviciului.

Concluzia finală: pe parcursul anului 2019 activitatea asistenţilor personali a fost pozitivă, respectându-se prevederile actelor normative în vigoare.

Obiectivul prioritar a Serviciului pentru anul 2020 este optimizarea calităţii serviciilor de îngrijire și asistență centrate pe persoană, care să îmbunătățească calitatea vieții și să satisfacă necesitățile  beneficiarilor Serviciului „Asistență personală”.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”

O informație mai amplă despre activitatea serviciului „Asistență personală” o găsiți în prezentarea PowerPoint: Raport 2019