Noutăți

Activitatea de totalizare a instruirilor mediatice

În data de 13 decembrie curent, la Biblioteca Publică Orășenească Ștefan Vodă s-a desfășurat activitatea de totalizare a instruirilor mediatice în cadrul Proiectului „Educația mediatică dezvoltă democrația în comunitate”. În comun cu bibliotecarii și  elevii cointeresați a fost făcută retrospectiva tuturor instruirilor media, organizate în perioada lunilor mai-noiembrie. Prin implicare și participare activă, cei prezenți au confirmat faptul că suntem deja nu doar consumatori avizați, dar și autori de mici produse media: știri, articole, fotocolaje, texte, postere tematice, galerii de fotografii, etc.

   Ținem să menționăm lucrările efectuate de elevele Alina Sidorenco (gimnaziul “Gr. Vieru”, Purcari), Irina Ostroverhov (gimnaziul Viișoara), Dumitrița Rovenco și Alexandrina Bîrnă (IPLT “Ștefan Vodă”), Cătălina Boldișor (IP Gimnaziul “M.Bieșu”, Volintiri).

    Au împărtășit frumoase impresii și sugestii despre impactul pozitiv al instruirilor media la dezvoltarea personală și profesională bibliotecarele, dle Ecaterina Ahremiuc, Aliona Drugaliov, Ecaterina Șărcăneanu, Silvia Șvedu, Ecaterina Toma, Bulai Eudochia, etc.

  La acest eveniment de final au fost prezenți și invitați speciali, care au  venit cu comunicări și mesaje în contextul importanței educației media pentru orice cetățean. Dna Mariana Tabuncic, coordonatoare de programe la Centrul pentru Jurnalism Independent, a prezentat manualele de “Educație pentru Media”: clasele a III-IV, VII-VIII, X-XI. S-a  discutat cu publicul despre puterea mesajului media, dezvoltarea gândirii critice și a competențelor mediatice.

  Dna Alina Porubin, pedagog preșcolar în cadrul serviciului Asistență psihopedagogică la Direcția Generală Educație Ștefan Vodă, a prezentat un produs media inedit și foarte creativ. A reușit să confecționeze manual o carte din fetru – ca alternativă educațională pentru dezvoltarea senzorială a copiilor la vârsta fragedă. Publicul prezent a manifestat un interes deosibit la acest subiect actual, sugerând organizarea unui master-class tematic.

  La final, și-au expus opiniile, au împărtășit experiența de participare toți partenerii proiectului.

Aducem sincere mulțumiri, în special, dnei Diana Guțu, Direcția Regională Est a Poliției de Frontieră, și elevului clasei XI, IPLT “Ștefan Vodă” Alexandru Corceac. De asemenea, dlui Leonid Ardeleanu, fost ziarist, astăzi pasionat de arta fotografiei, facilitatorul activităților în cadrul serviciului modern de bibliotecă “Tânărul fotojurnalist civic”.

  Dna Larisa Buraga, șef BPO Ștefan Vodă a oferit tuturor  certificate de participare activă la instruirile mediatice. În concluzie, ne exprimăm  încrederea că acest Proiect se va dovedi fiabil și în continuare prin conjugarea eforturilor tuturor celor cointeresați: Direcția Generală Educație, Direcția cultură, tineret, sport și turism, APL Ștefan Vodă, Fondul pentru Tineret, etc.

Zinaida PÂNZARI, specialist, Direcția Generală Educație Ștefan Vodă