Noutăți

Activitatea Centrului Stomatologic în anul 2019, analizată

Realizările obținute în anul 2019, problemele nesoluționate, rezervele în activitate au fost puse în discuție la ședința de dare de seamă a Întreprinderii Municipale Centrul Stomatologic Raional Ștefan Vodă. După cum a menționat directorul centrului, dna Irina Caraman, întreprinderea este o instituție, care își desfășoară activitatea pe principiul autogestiunii, acordând servicii medicale stomatologice atât contra plata, cât și în cadrul asigurărilor obligatorii de asistență medicală, în conformitate cu Programul Unic al asigurărilor obligatorii de asistență medicală. Activitatea instituției corespunde standardelor de evaluare și acreditare din domeniu, ultimul Certificat de Acreditare a fost eliberat de către Agenția Naționala pentru Sănătate Publică la data de 20 decembrie 2019, valabil până în 2024.

Astfel, fiecare cabinet stomatologic este dotat cu utilaj necesar, dulapuri pentru instrumentar steril, medicamente, lavoare dotate cu apă caldă/rece conform standardelor. Asistența stomatologică este acordată de cinci medici stomatologi, dintre care doi activează în satele Olănești și Crocmaz și prestează servicii doar în cadrul asigurărilor obligatorii de asistență medicală pe 0,25 salariu. În cadrul instituției activează 4 medici, 4 asistente  medicale, 1 tehnician dentar. Dețin categoria superioară de calificare 3 medici, tehnicianul dentar, 3 asistente medicale, categoria întâi – 1 medic.

Dna Caraman a făcut o analiză profundă a tuturor aspectelor de activitate în comparație cu anul 2018. Prin urmare, unii indici sunt mai înalți, alții – în scădere, motive fiind diferite, inclusiv cel demografic. Spre exemplu, numărul de adresări primare în 2019 a fost de 1239, în a.2018 – 1489. Un rol important în activitate stomatologilor are examinarea profilactică care aduce roade. Așadar, în rezultatul măsurilor profilactice întreprinse, ponderea persoanelor mature și a copiilor ce necesită asanarea cavității bucale este mai mică comparativ cu anul 2018. Asistența stomatologică de urgenta în a. 2019 a fost acordată gratis la 603 pacienți, cu 109 mai puțini. Cu greu, dar oamenii își dau seama ce consecință are adresarea tardivă la stomatolog…

Din serviciile contra plata în a. 2019 s-au acumulat 632.879 lei. Deoarece de către Consiliul raional, fondatorul instituției, în a. 2019 n-au fost alocate surse bănești, una din sarcinile importante propuse pentru anul 2019 n-a fost realizată, și anume izolarea pereților din spatele clădirii. Atât din sursele acordate de CNAM, cât și din venituri proprii sau făcut procurări necesare pentru activitate, sau efectuat lucrări pentru consolidarea bazei tehnico-materiale. Rezerve sunt la toate compartimentele, a menționat dna Caraman la finele raportului, însă toate acțiunile sunt îndreptate pentru satisfacția pacienților. Înlăturarea neajunsurilor depistate în urma evaluării IMCSR Stefan Vodă de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică care a avut loc în decembrie 2019 au fost incluse în obiectivele pentru anul 2020.

În dezbateri pe marginea raportului s-a făcut o propunere adresată către fondator: alocarea surselor financiare pentru acordarea serviciilor stomatologice gratuite pensionarilor și persoanelor cu venituri mici, cum se face la Chișinău.

Dl Vladimir Baligari, vicepreședintele raionului, care a fost prezent la ședința de dare de seamă, a salutat această inițiativă, însă a explicat că la moment ea este irealizabilă, deoarece fondul disponibil al Consiliului raional constituie doar 4 mln lei pentru tot raionul, iar necesitățile sunt mai mari decât câteva bugete raionale. Vicepreședintele raionului a mulțumit colectivului centrului pentru munca depusă și a urat succese noi în asigurarea sănătății populației raionului.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”