Noutăți

Activitatea asistenților sociali comunitari în vizorul conducerii raionului

La 31 ianuarie curent, și-a prezentat raportul de activitate serviciul de asistență socială comunitară.

La ședință de dare de seamă au fost prezenți dl Vasile Maxim, președintele raionului, dl Vladimir Baligari, vicepreședintele raionului pe domeniul social, dna Aurica Cebotari, șefa DGASPF.

După prezentarea raportului cu un discurs a venit în fața asistenților sociali președintele raionului. (Pe parcursul acestei săptămâni dl Maxim împreună cu dl Baligari și o echipă de specialiști de rang raional a vizitat 9 localități unde s-a întâlnit cu reprezentanții puterii locale, funcționarii publici, conducătorii instituțiilor din sfera socială, locuitorii satelor pentru a cunoaște situația reală în teritoriu, problemele existente în scopul elaborării unui plan de acțiuni ai conducerii raionului.) Dl Maxim a confirmat că volumul de lucru a asistenților sociali este enorm de mare și multiaspectual. Rolul asistentului social în prevenirea și depășirea situațiilor de dificultate în comunitate este foarte important. Deși se lucrează mult, totuși sunt și multe rezerve, a punctat președintele raionului. Nu toate persoanele care necesită ajutor din partea statului și comunității sunt luate la control. Președintele raionului a adus la cunoștință cazul când o persoană vârstnică care trăia în condiții inumane n-a fost niciodată vizitată de un lucrător sau asistent social. Un alt bătrân aflat în situație grea de viață este nedocumentat la vârsta de peste 60 de ani și din cauza această nu poate beneficia de ajutoare sociale. Este inadmisibilă asemenea atitudine față de cetățeni aflați în dificultate. Trebuie de folosit toate pârghiile, de conlucrat cu APL, școala, biserică, poliția, agenții economici etc. pentru a ajuta oamenii nevoiași de orice vârstă. Specialiștii direcției trebuie cât mai mult să lucreze în teritoriu, monitorizând situația, acordând ajutorul necesar. „Vă mulțumesc pentru munca depusă și vă indemn ca fiecare să-și îndeplinească atribuțiile de serviciu cu maxima responsabilitate”, a conchis președintele raionului.

Dna Georgeta Barcari, asistentul social din Căplani, a făcut o creionare impresionantă „O zi de serviciu”. Cu adevărat, volumul de lucru este mare și deseori peste puteri unui asistent social. Pentru a face față cerințelor este necesar de a avea în primărie un specialist în drepturile copilului. Se cere implicarea conducerii de vârf în rezolvarea problemei, a concluzionat dna Barcari.

Asistentul social, dna Nadejda Otean, a demonstrat că la Volintiri există conlucrare dinte actorii locali, în cazuri urgente se convoacă comisia multidisciplinară pentru a soluționa problema apărută.

Dna Aurica Cebotari a recunoscut că există nu puține rezerve în activitate, pe parcursul anului 2020 se vor depune eforturi pentru a schimba situația în mai bine. Responsabilizarea, prin diferite metode, a copiilor care au uitat de părinții lor bătrâni este o direcție de activitate. Deoarece sunt nu puțini bătrâni care nu se încadrează în prevederile Regulamentului cu privire de funcționarea serviciului de îngrijire la domiciliu însă necesită ajutor, iar copiii sunt gata să achite bani pentru îngrijirea părinților, există o alternativă – instituirea serviciului social contraplată. Plata va fi cu mult mai mică decât în cazul când copiii sunt nevoiți să achite o persoană fizică pentru îngrijire. Plus la aceasta, asistenții sociali din acest serviciu vor fi supravegheați și monitorizați de specialiștii direcției, astfel beneficiarii fiind în siguranță și primind servicii calitative. Aportul lucrătorilor și asistenților sociali în identificarea potențialelor beneficiari ai serviciului contraplată este foarte important. La general, se va ține cont de toate observațiile și propunerile făcute de conducerea raionului, se vor lua măsuri concrete pentru crearea condițiilor favorabile pentru oamenii nevoiași prin oferirea diferitor servicii sociale de calitate, a conchis dna Cebotari.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”

 

RAPORT de activitate a Serviciului de asistență socială comunitară pe anul 2019 (Bifați pentru a face cunoștință cu raportul în PowerPoint)