Noutăți

Activitate suport pentru APL Ștefan Vodă

La data de 16 martie curent reprezentanții Asociației „Euroregiunea  Siret-Prut-Nistru” – dl Dumitru-Tudor Jijie, Directorul Executiv al Asociației, dl Gheorghe Frunză, manager logistică, dna Simona Cuciureanu, asistent manager – au avut întâlniri de lucru cu președintele raionului dl Nicolae Molozea, apoi cu șefii direcțiilor și instituțiilor subordonate Consiliului raional, cu primarii localităților și agenții economici din teritoriu.

Dl Jijie a informat prezența că misiunea principală a asociației constă în extinderea și îmbunătățirea relațiilor între comunitățile locale și autorități, în domeniul economic, cultural, științific și civic, cu scopul de a asigura dezvoltarea sustenabilă și echilibrată teritorial a Euroregiunii, în respectarea, protejarea și garantarea drepturilor și intereselor unităților administrativ-teritoriale membre ale Euroregiunii Siret–Prut-Nistru. Dl Jijie s-a referit la cadrul legal, numind regulamentele în baza cărora activează Asociația. (Cadrul legal este disponibil pe site-ul www.ro-ua-md.net)

Ținta informației a fost Programul Operațional Comun România-Republica Moldova pentru anii 2014-2020. Aria programului cuprinde județele Botoșani, Iași, Vaslui, Galați și întregul teritoriu al Republicii Moldova. Alocarea financiară din fonduri Instrumentului European de Vecinătate (ENI) constituie 81 mln de Euro, cofinanțarea minimă care trebuie asigurată – 10 procente din fondurile ENI.

Astfel, au fost selectate spre finanțare următoarele obiective tematice:

1.Sprigin pentru educație, cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare.

2.Promovarea culturii locale și conservarea patrimoniului istoric.

3.Îmbunătățirea accesibilității regiunii, dezvoltarea de rețele și sisteme de transport și comunicații.

4.Acțiuni comune în domeniul siguranței și securității.

Dl Jijie a dat o definire largă a tuturor obiectivelor tematice, aducând exemple din experiența activității Asociației, a răspuns la întrebări. Cei prezenți la întrunire au completat un chestionar, indicând datele de contact și numind problema cu impact transfrontalier din sfera de activitate care poate fi soluționată în cadrul Programului Operațional Comun România – Republica Moldova. Fiecare participant a primit un set cu documente și informații utile.

Deși deloc nu este ușor să accesezi fonduri europene în cadrul acestui program, totuși există o posibilitate de a soluționa problemele majore ale raionului Ștefan Vodă prin elaborarea proiectelor cu impact transfrontalier cu respectarea strictă a tuturor condițiilor ENI. Există și un factor facilitator pentru raionul Ștefan Vodă – relații de înfrățire cu județul Vaslui, România, deoarece în parteneriat este mai ușor să obții finanțarea pentru un proiect comun.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”

DSC00023DSC00027