Noutăți

Activăm întru beneficiul mediului înconjurător

Inspecţia Ecologică Ştefan Vodă îndeplineşte un șir întreg de atribuţii în domeniul exercitării controlului ecologic de stat asupra protecţiei mediului şi utilizării resurselor naturale de către agenţii economici cu orice formă de proprietate şi apartenenţă departamentală şi persoanele fizice.

În acest context, pentru perioada de 7 luni a anului 2016 sau întocmit 140 acte de control, 133 procese-verbale cu privire la contravenții încheiate, cu examinarea a 54 dosare contravenționale parvenite de la alte organe, în total fiind sancționate 177 persoane. Au fost aplicate amenzi în sumă de 68700 lei, calculat și înaintat prejudiciu adus mediului în sumă de 13977 lei. În scopul respectării și al contracarării încălcărilor legislației de mediu în comun cu Inspectoratul de poliție, Serviciul piscicol, Poliția de Frontieră, Societatea vânătorilor și pescarilor au fost efectuate 66 razii pe teritoriul raionului Ștefan-Vodă, inclusiv 31 razii antibraconaj piscicol, 19 razii de salubrizare, 10 razii cinegetice, 3 – subsol, 2 – sol, 1 – Moldsilva.

Populația a fost familiarizată cu prevederile legislației de mediu al Republicii Moldova prin emisiuni radio, publicații periodice, portaluri informaționale, informațiile difuzate cuprinzând și situația ecologică în regiune, modalități de prevenire și aplicare a metodelor prietenoase mediului. Colaboratorii IE au participat la ore ecologice tematice desfășurate în instituțiile de învățământ cu ocazia zilelor dedicate mediului.

Inspectorii au participat în 21 comisii la proiectarea și selectarea terenului pentru amplasarea obiectelor cu eliberarea actelor permisibile, în 12 comisii de recepție finală a obiectelor cu eliberarea actelor permisibile. Au fost eliberate 10 autorizații de tăieri privind efectuarea lucrărilor silvice de curățire, tăieri de igienă selectivă etc. S-au examinat 29 petiții parvenite de la locuitorii raionului Ștefan-Vodă cu privire la cazurile de încălcare a legislației de mediu, faptele expuse fiind examinate în regim prioritar și operativ. În total pe 26 cazuri au fost întocmite procese-verbale, inclusiv tăierea ilicită, depozitarea deșeurilor menajere și de construcție, construcția instalațiilor de canalizare în spațiul public etc.

Inspecția Ecologică Ștefan-Vodă dispune de un colectiv tânăr și receptiv, profesioniști cu un grad ridicat de responsabilitate și corectitudine corespunzătoare statutului de funcționar public. Colaborarea cu celelalte organe deconcentrate/descentralizate în teritoriu este una benefică, sporind protejarea mediului natural care implicit influențează aspectul estetic, sănătatea și speranța într-un viitor mai bun.

Valentin BEJAN, inspector principal IE12212130072010440IMG_0023IMG_0769IMG_0710