Noutăți

Acțiuni în vederea despăgubirii sinistraților

Ședința extraordinară a Comisiei pentru situații excepționale a raionului Ștefan Vodă s-a desfășurat, la 15 iulie 2020, în formatul online și a fost prezidată de către președintele raionului, dl Vasile Maxim, președintele comisiei. La ordinea de zi a ședinței au fost puse 3 chestiuni:

  1. Examinarea demersurilor Comisiilor pentru situații excepționale a or. Ștefan Vodă, satului Ștefănești și satului Volintiri privind constatarea și posibilitatea recuperării daunelor gospodăriilor casnice ca consecință a grindinei mari din 07.07.2020.
  2. Examinarea, constatarea și posibilitatea recuperării daunelor agenților economici din raionul Ștefan Vodă ca consecință a grindinei mari din 07.07.2020.
  3. Posibilitatea restituirii pagubelor pricinuite de grindina mare din 07.07.2020

Dl Maxim a menționat că situația în satele sus numite este dificilă. Este îmbucurător faptul că nu sunt afectate edificiile instituțiilor publice, însă situația agenților economici este critică. Calamitățile naturale, seceta și grindina au distrus considerabil culturile agricole, pierderile sunt enorme. „O să depunem eforturi pentru a găsi soluțiile optime pentru a ajuta pe acei care au suferit pagube în urma calamităților naturale. Din cauza surselor bugetare insuficiente din Fondul de rezervă a Consiliului raional Ștefan Vodă care, la data de 14.07.2020, constituie 373,7 mii lei, este imposibilă restituirea pagubei gospodăriilor casnice din or. Ștefan Vodă, satul Ștefănești și satul Volintiri precum și a agenților economici din raionul Ștefan Vodă. De aceea o să mergem cu o adresare către Guvernul Republicii Moldova, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea soluționării pozitive a problemei”, a conchis dl Maxim.

Membrii comisiei au confirmat faptul că este imposibil de a recupera pagubele imense valoarea estimativă a cărora constituie 9.8483.246 lei la nivel de raion. Unica soluție – acordarea ajutorului sinistraților din partea statului.

Hotărârea Comisiei pentru situații de urgență a raionului Ștefan Vodă, pachetul de documente confirmative  va fi remisă instanțiilor ierarhice cu solicitarea de a soluționa problema despăgubirii sinistraților.

HOTĂRÂRE

  1. 12 din 15 iulie 2020

a ședinței extraordinare a Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Ștefan Vodă 

În scopul lichidării consecinţelor grave în urma calamităţilor naturale şi acordării ajutorului sinistraţilor, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 862din 18.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea fondurilor de urgenţă ale Guvernului, Hotărârea Guvernului nr. 1340 din 04.12.2001 cu privire la Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, Hotărârea Guvernului nr. 1076 din 16.11.2010 cu privire la clasificarea situaţiilor excepţionale şi la modul de acumulare şi prezentare a informaţiilor în domeniul protecţiei populaţiei şi teritoriului în caz de situaţii excepţionale, în temeiul art. 53 (1) lit. m) şi 54 din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Comisia pentru situații excepționale a raionului Ștefan Vodă 

DECIDE: 

  1. Se ia act de informațiile prezentate de către raportori privind constatarea daunelor ca consecință a grindinei mari din 07.07.2020 a gospodăriilor casnice din:
  2. Ștefănești:

Foi de ardezie – 263 u.m.; (113 – case și 150 – gospodării țărănești)

Căpriori cu dimensiunile 0,15×0,08×6 – 15 u.m.;

Scânduri cu dimensiunile 0,03×0,15×6 – 24 u.m.;

Uși de la intrare – 1 u.m.;

390 de gospodării cu suprafața totală de 62 ha – afectate în proporție de 70% (valoarea estimativă a producției compromise – 647.205 lei);

Grădini din extravilan (sote) cu suprafața totală de 23 ha – afectate în proporție de 80% (valoarea estimativă a producției compromise – 235680 lei).

  1. Volintiri:

Foi de ardezie – 60 u.m.;.

Or. Ștefan Vodă:

Foi de ardezie – 342 u.m.;

Lambriu din plastic – 79,6 m2;

Uși de la intrare – 4 u.m.;

Peliculă pentru seră – 179 m2;

Sticlă pentru geam – 25,1 m2

Fațada blocului de locuit de pe str. Bugeacului nr.6 — 3000 lei.

16 gospodării cu suprafața totală de 1,732 ha – afectate în proporție de 85% (valoarea estimativă a producției compromise – 22.083 lei).

Din cauza grindinei și vântului au fost afectate 5007,8 ha ce aparțin la 81 agenți economici după cum urmează:

Grâu — 582 ha din 1202 ha;

Orz — 76 ha din 76 ha;

Porumb — 2209 ha din 2687 ha;

Floarea soarelui — 1589 ha din 2339 ha;

Legume — 9,8 ha din 9,8 ha;

Livezi — 442 ha din 443,3 ha;

Vița de vie — 90 ha din 93 ha.

Valoarea estimativă constituie 98.483.246 lei.

  1. Din cauza surselor bugetare insuficiente din Fondul de rezervă a Consiliului raional Ștefan Vodă care constituie la data de 14.07.2020 373,7 mii lei, a stabili imposibilitatea restituirii pagubei gospodăriilor casnice din or. Ștefan Vodă, satul Ștefănești și satul Volintiri precum și a agenților economici din raionul Ștefan Vodă ca consecință a grindinei mari din 07.07.2020.
  2. A înainta demers Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova privind propunerea restituirii pagubelor grindinei mari în localitățile din raionul Ștefan Vodă din 07.07.2020 din Fondul de urgență a Guvernului. 

Preşedinte al raionului Ştefan Vodă,

Preşedinte al Comisiei pentru situaţii

excepţionale a raionului Ştefan Vodă                    Vasile MAXIM