Noutăți

Acțiune de apreciere încununată cu eficacitate

Astăzi, 22 martie 2022, primarii din raionul Ștefan Vodă au participat la sesiunea de informare privind modul și condițiile de participare la Concursul de propuneri de proiecte pentru dezvoltare locală, desfășurat în cadrul Programului național de dezvoltare locală „Satul European”.Până a începe informarea propriu-zisă, conducerea raionului a profitat de ocazie, deoarece situația pandemică și starea de urgență declarată în țară au împiedicat organizarea unei întruniri comune cu primarii inclusiv și marcarea Zilei Autonomiei Locale, aducând astăzi omagiu autorităților publice locale de nivelul I. Președintele raionului, Vasile Maxim a subliniat importanța și rezultatele muncii autorităților publice locale pentru întregul raion. Iar în semn de recunoștință pentru bună conlucrare, fiecarui colectiv din primăriile localităților s-a înmânat Diplomă și trofeu.

Președintele Asociatiei Sindicale SINDASP Ștefan Vodă, dl Mustafenco Ion, la fel și-a exprimat recunoștința pentru munca zilnică a APL, înmânând fiecărui primar și secretar al Consiliului local semnul distinctiv – eșarfa în culorile drapelului de stat. Mențiuni nominale – Diploma Consiliului raional Ștefan Vodă și cadou de preț, pentru implementarea proiectelor investiționale și management public eficient, au fost înmânate primarilor: or.Ștefan Vodă, Vladislav Cociu; de Feștelița, Nicolae Tudoreanu; s.Popeasca Ion Pădureț; com.Răscăieți, Ludmila Zagoreț; s.Brezoaia, Alexandru Belous și al s.Slobozia, Radislav Belibov.

În  partea a doua a întrunirii, directorul ADR Sud, Ion Pînzari, împreună cu Dorin Coroian, specialist în achiziții publice, ADR Sud, au prezentat Ghidul  de aplicare la Concursul de selectare a proiectelor pentru dezvoltare locală, eligibilitatea și condițiile de participare, inclusiv documentele necesare pentru dosarul de participare, precum și modul de aplicare pentru obținerea finanțării.

 

Autoritățile publice locale de nivelul I, eligibile pentru participare la Concurs, pot depune propuneri de proiecte pentru construcția sau modernizarea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare, pentru renovarea grădinițelor, școlilor, caselor de cultură și a altor obiecte de infrastructură locală. Pot fi propuneri de proiecte pentru dezvoltarea afacerilor locale sau de eficiență energetică.

Primarii au adresat întrebări reprezentanțilr ADR SUD, dar și au venit cu propuneri constructive în scopul îmbunătățirii domeniului de dezvoltare regională.