Noutăți

Acordarea ajutoarelor materiale din fondul local

La 22 iulie a avut loc ședința lunară a Consiliului raional de administrare al fondului local. Membrii Consiliului, prezenți în plina componență, au examinat cinci chestiuni de la ordinea de zi. Astfel, au fost acordate subvențiile pentru alimentarea cu prânzuri calde a persoanelor socialmente vulnerabile în cantinele de ajutor social. Cu zâmbete pe față și urări de bine membrii Consiliului au votat pentru acordarea, conform legislației în vigoare, a 5 mii lei dnei Vasilisa Cotelnic din s. Talmaza cu ocazia împlinirii vârstei onorabile de 102 ani.

În lista pentru acordarea ajutoarelor materiale foștilor deportați și deținuți politici din RM către comemorarea a 75 de ani de la primul val de deportări în masă a fost inclus încă un locuitor al raionului – Leonid Gavrilovici din s. Tudora.

Apoi membrii Consiliului au examinat dosarele solicitanților ajutoarelor materiale conform petițiilor parvenite de la instanțele ierarhic superioare și Cererilor Unice. Astfel, au fost repartizate 62300 lei, însă, din insuficiența surselor financiare, 22 de dosare au rămas neexaminate, rămânând pentru luna august.