Noutăți

Acordarea ajutoarelor materiale din Fondul local de susţinere socială a populaţiei

Recent, a avut loc şedinţa lunară a Consiliului raional de administraţie al fondului local, fiind examinate șase chestiuni de la ordinea de zi. Membrii comisiei de administrație au fost informați despre modificarea planului de transferuri lunare a mijloacelor financiare din Fondul republican către fondurile locale.

A fost luată decizia cu privire la acordarea subvențiilor pentru alimentarea cu prânzuri calde a cetățenilor în cantinele de ajutor social din or. Ștefan Vodă și s. Cioburciu. Pentru luna februarie 2017 s-a alocat câte 4000 lei pentru fiecare cantină în parte, menționând că unii beneficiari vor fi deserviți cu prânzuri calde la domiciliu din motiv că sunt imobilizați.

Întru consemnarea aniversării terminării războiului din Afganistan și în scopul ameliorării situației materiale a invalizilor și a familiilor participanților decedați în acțiunile de luptă din Afganistan Consiliul de administrație al Fondului Republican de susținere social a populației a stabilit prin decizia nr.1 din 24 ianuarie 2017 acordarea ajutorului material în cuantum de 1000 lei titularilor menționați din decizie. Astfel, 5 „afganezi” din raionul Ștefan Vodă au primit a câte 1000 lei.

Întru comemorarea aniversării de la începutul conflictului armat de pe Nistru și în scopul ameliorării situației materiale a invalizilor și a familiilor participanților decedați în acest conflict Consiliul de administrație al Fondului Republican de susținere socială a populației a stabilit prin decizia nr.2 din 24 ianuarie a anului curent acordarea ajutoarelor materiale în cuantum de 1000 lei pentru fiecare titular menționat. Acordarea ajutorului material s-a efectuat pentru 8 persoane.

Conform petițiilor parvenite de la instanțele ierarhic superioare, din Fondul local de susținere socială a populației a fost acordat ajutor material la 15 persoane socialmente vulnerabile în sumă de 20200 lei pentru tratament și procurarea produselor alimentare, conform cererilor unice, la 63 persoane – 83200 lei pentru tratament, procurarea produselor alimentare și mărfuri industriale.

Maia OSIPOV, specialist al Fondului local de susţinere socială a populaţiei