Noutăți

Acordarea ajutoarelor materiale din Fondul local de susţinere socială a populaţiei

Recent, a avut loc şedinţa lunară a Consiliului raional de administraţie al fondului local. Membrii comisiei au examinat patru chestiuni de la ordinea de zi. Conform deciziei Consiliului de administraţie al Fondului republican de susţinere socială a populaţiei, în scopul ameliorării situaţiei materiale a familiilor nevoiaşe către Ziua Mondială a Ocrotirii Copiilor (1 iunie 2017) vor fi acordate ajutoare familiilor cu copii de vârstă preșcolară care au cele mai acute necesităţi (familii cu un singur părinte, familii cu patru și mai mulți copii, familii cu tutelă asupra copiilor orfani, familii cu venituri mici etc.) A fost stabilită acordarea ajutoarelor materiale unice în cuantum de 350 de lei pentru fiecare copil. La direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei au fost expediate listele familiilor din categoriile menţionate mai sus care au fost selectate și verificate în teritoriu. Astfel, către 1 iunie s-a acordat ajutor material în sumă de 75.600 lei pentru 216 copii. Ajutoarele stabilite vor fi primite de către beneficiari prin intermediul poştei.

A fost luată decizia cu privire la acordarea subvențiilor pentru alimentarea cu prânzuri calde a cetățenilor în cantinele de ajutor social din or. Ștefan Vodă și s. Cioburciu. Pentru luna mai 2017 s-a alocat a câte 4000 lei pentru fiecare cantină în parte. Unii beneficiari vor fi deserviți cu prânzuri calde la domiciliu din motiv că sunt imobilizați.

Pentru ședința din luna mai au parvenit 12 petiții de la Consiliu raional și o petiție de la Fondul Republican. După ce fiecare petiție s-a discutat în parte, s-a decis de a acorda 15.700lei la toate 13 persoane. Conform cererilor unice, la 23 de persoane s-a acordat 26.100 lei. Toți membrii comisiei de administrație și-au expus părerea și au dat propuneri referitor la sumele acordate solicitanților pentru tratament, produse alimentare și mărfuri de prima necesitate.

Maia OSIPOV, specialist al Fondului local de susţinere socială a populaţiei