Noutăți

Achizțiile publice de produse alimentare discutate la ANSA

La Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor s-a desfășurat un seminar de instruire destinat specialiștilor responsabili de organizarea achizițiilor publice a produselor alimentare pentru instituțiile de învățământ general, organizat de către Agenția de Achiziții Publice.

În cadrul seminarului au fost discutate cerințele noi de organizare a licitațiilor, completarea caietelor de sarcini, procedura de includere a agenților economici în lista interdicțiilor.

Specialiștii ANSA s-au expus din punct de vedere a siguranței alimentelor, a cerințelor față de agenți economici, au prezentat lista actelor normative ce reglementează cerințe față de produse alimentare pentru a include în caietul de sarcini, etichetarea și marcarea produselor conform cerințelor Legii nr. 279 din 15.12.2017 ”Privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare”.

 Reprezentantul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, a venit cu recomandări privind respectarea legislației din domeniul siguranța alimentelor în scopul asigurării unei alimentații conforme a copiilor din instituțiile de învățământ general.

Direcția economie și atragerea investițiilor