Noutăți

Achizițiile publice, mai eficiente și transparente

În Republica Moldova, în pofida activităților efectuate la nivel de stat, achizițiile publice continuă să fie un domeniu vulnerabil la riscurile de fraudă și corupție. După cum e menționat în Planul sectorial anticorupţie în domeniul achizițiilor publice pentru anii 2018-2020, factorii principali care creează un mediu favorabil pentru fraudă și corupție în achizițiile publice sunt: nivelul inadecvat de salarizare în sectorul public, capacitățile slabe ale autorităților contractante în domeniul achizițiilor publice, transparența scăzută a procesului de achiziții, lipsa unui mecanism eficient și eficace de control și de prevenire a fraudelor în achiziții publice, lipsa unei etici de afaceri și concurență neloială în procesul de achiziții, situațiile de conflict de interese, influența factorului politic asupra procesului de achiziții.

În contextul implementării Strategiei de dezvoltare a sistemului de achiziții publice pentru anii 2016-2020 și Planului de acțiuni privind implementarea acesteia, Ministerul Finanțelor promovează punerea în aplicare a unui sistem electronic de achiziții publice – sistemul MTender care a demarat începând cu ianuarie 2017. Scopul principal al programului-pilot de achiziții electronice, MTender, este de a contribui la creșterea semnificativă a transparenței și a concurenței în cadrul achizițiilor publice.

Astfel, la 8 februarie curent, la Consiliul raional Ștefan Vodă a avut loc un seminar cu genericul „Eficientizarea achizițiilor publice prin utilizarea platformei electronice MTender” la care au participat conducerea raionului, funcționarii publici din aparatul președintelui raionului, șefii direcțiilor și instituțiilor publice subordonate Consiliului raional, primarii localităților raionului, contabilii, managerii instituțiilor instructiv-educative. Specialiștii Ministerului Finanțelor, inclusiv cei de la Agenția de Achiziții Publice, cât și reprezentanți ai Î.S. ”Fintehinform”  au prezentat arhitectura sistemului informațional MTender și au demonstrat funcționalitățile elaborate pe platformele de achiziții publice.

Noul sistem electronic acoperă tot ciclul procedurii de achiziție publică, de la planificare până la executarea și efectuarea plăților aferente contractului. La moment, sistemul este funcțional pentru achizițiile de valoare mică și s-a dovedit a fi eficient la modul practic pentru toate părțile implicate, în special, acesta contribuie la economisirea resurselor financiare și de timp. Prin urmare, MTender va deveni un instrument util și va simplifica substanțial procesul de achiziții pentru autoritățile publice din țară.