Noutăți

Acces Deschis: oportunități pentru bibliotecile publice

La 11 septembrie 2019, Direcția cultură, tineret, sport și turism Ștefan Vodă în parteneriat cu Biblioteca Publică Orășenească a organizat training-ul „Acces Deschis: oportunități pentru bibliotecile publice. Accesul la revistele/articolele în Acces Deschis”. Training-ul a fost organizat pentru personalul din bibliotecile publice a raionului implicat în relațiile cu publicul,  în contextul Programului Național „LecturaCentral”, ediția a 2-a, 1-30 septembrie  2019.

Scopul acestui training a fost de a dezvolta la bibliotecari competențe privind utilizarea resurselor în Acces Deschis, cu accent pe Instrumentul Bibliometric Național și Registrul Revistelor în Acces Deschis – DOAJ.

Instrumentul  Bibliometric Național (IBN) este cea mai mare bibliotecă electronică cu Acces Deschis la articole publicate în revistele științifice din Republica Moldova în perioada 1993-2018. La moment IBN deține o colecție de 113 reviste înregistrate cu peste 81223 de articole.

Registrul Revistelor în Acces Deschis – DOAJ (Repertoriul deschis de acces Jurnale) a fost lansat în 2003 de la Universitatea din Lund, Suedia, cu 300 de reviste în acces deschis. Astăzi, baza de date independentă conține cca 13758 revistele cu acces liber care acoperă toate domeniile științei, tehnologiei, medicină, științe sociale și umaniste.

Principalele avantaje a accesului deschis pentru biblioteci și utilizatorii acesteia se referă la accesibilitatea publicațiilor științifice în mod liber și gratuit pentru oricine dorește să le citească. Totodată se așteaptă și o creștere a numărului de cititori, datorită  accesului chiar și la publicații seriale pe care biblioteca nu are posibilitatea de a le achiziționa pe suport de hârtie, toate acestea având un impact de citire mai mare deoarece Accesul deschis sporește vizibilitatea și influența publicațiilor atât din țară cât și de peste hotare.

Cunoașterea și utilizarea acestor resurse contribuie la diversificarea resurselor informaționale oferire utilizatorilor, creșterea numărului de titluri de reviste accesibile,  augmentarea colecției electronice a bibliotecii, și nu în ultimul rând – vizualizarea valorii economice a bibliotecii. De asemenea, competențele acumulate de către formabili pot contribui la implementarea serviciului modern de bibliotecă – dezvoltarea competențelor de cultura informației a utilizatorilor și non-utilizatorilor, întrucât bibliotecile au rolul principal  în păstrarea, publicarea și diseminarea informației.

Marina GANEA, specialist superior DCTST