Noutăți

Academicianul Mihai Vieru în vizită la Ștefan Vodă

Conform orarului întâlnirilor membrilor Guvernului şi a conducătorilor autorităţilor administrative centrale cu cetăţenii, la data de 18 octombrie la Ștefan Vodă a avut loc întâlnirea dlui Mihai Vieru, vicepreședinte al Academiei de Științe a Republicii Moldova, cu funcționarii publici, conducătorii instituțiilor și serviciilor, desconcentrate în teritoriu.

După prezentarea succintă a activității Academiei de Științe din Moldova, dl Vieru a răspuns la întrebările parvenite de la participanții ședinței de lucru. Cu un deosebit interes a fost ascultată informația despre conlucrarea AȘM cu administrația publică de nivelul I – savanții au făcut o analiză științifică a situației social-economice a unor raioane și au elaborat recomandări pentru o dezvoltare mai efecicientă în toate sferele de activitate. Problemele ce țin de competența guvernului și parlamentului au fost înscrise de dl Vieru pentru a fi transmise organelor abilitate