Avize Noutăți

Academia de Administrare Publică ADMITEREA 2021

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului RM nr.107 din 14 iulie 2021, Academia de Administrare Publică demarează procesul de admitere la studii superioare de master, ciclul II.

Admiterea se va efectua:

  • la următoarele programe de master: Teoria și practica administrației publice; Administrare publică; Management; Relații internaționale; Drept public; Anticorupție.
  • la locuri cu finanțare din buget și la contract
  • la învățământ cu frecvență, cu durata studiilor de 1,5-2,0 ani și la învățământ cu frecvență redusă, cu durata studiilor de 2,0-2,5 ani

Doritorii de a-și face studiile vor prezenta Comisiei de admitere următoarele acte:

  • Delegarea autorității/instituției publice în care activează candidatul (modelul poate fi consultat pe SITE-ul Academieihttp://aap.gov.md/ro/admitere-2021);
  • Diploma de licență sau echivalentă cu suplimentul (în original și o copie);
  • Copia buletinului de identitate;
  • Curriculum Vitae;
  • Scrisoare de motivare (tructura scrisorii este plasată pe SITE-ul Academieihttp://aap.gov.md/ro/admitere-2021);
  • 2 fotografii (3×4).

Termenul de depunere a actelor – 07 august 2021.

Informații suplimentare la tel.: 0(22) 28-48-48; 0(22) 28-48-71 și pe SITE-ul Academiei – http://aap.gov.md/ro/admitere-2021

Sursa: http://aap.gov.md/