Economie și Atragerea Investițiilor

Abordarea europeană a strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului

În data de 2 februarie a avut loc una din ședințele finale cu privire la elaborarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Ștefan Vodă pe perioada anilor 2016–2021. Experții de la Reprezentanța în Moldova a National Democratic Institute din SUA (NDI Moldova) au prezentat proiectul final al acesteia venind cu o scurtă descriere. Comparativ cu strategiile anilor precedenți în procesul de elaborare a noii strategii a fost folosită o abordare europeană, modernă pornind de la problemele stringente cu care se confruntă anumite domenii de intervenție. Astfel, problemele vizate se regăsesc în cele câteva axe de dezvoltare din strategie precum: dezvoltare economică, transport și siguranță, dezvoltarea rurală și turism, educație, cultură și sport, asistență socială și sănătate, mediu, capacitatea administrativă și cooperare teritorială. Fiecare axă presupune, la rândul său, un șir de obiective, programe, proiecte care vin să soluționeze problemele menționate în documentul strategic. În procesul elaborării acestuia sa renunțat la șablonul vechi cu o descriere amănunțită a situației actuale a sectoarelor de dezvoltare, mergându-se spre o analiză a arborelui fiecărei probleme apărute în cadrul sectoarelor de dezvoltare. Această metodologie este una europeană care deseori se folosește în procesul de completare a cererilor de finanțare a proiectelor. Astfel, planul strategic creat va fi un instrument eficient în atragere investițiilor externe. Urmează analiza amănunțită a proiectului de strategie de către autoritățile publice locale, prezentarea acestuia consilierilor, pe suta de metri sunt pregătirile de consultare publică și de aliniere a potențialului raionului Ștefan Vodă la realizarea obiectivelor propuse.

Sergiu BULGARI, specialist, Serviciul integrare europeană şi investiţii