IMSP „Spitalul raional” Medicina Noutăți

Abordarea corespunzătoare a deșeurilor medicale – prioritate în protecția aerului atmosferic

Deșeurile rezultate în urma activității medicale sunt în mare parte periculoase și au un regim special.

Necesitatea abordării corespunzătoare a  deșeurilor medicale este evidentă, orice scăpare putând avea un impact negativ semnificativ asupra mediului și asupra sănătății personalului medical sau a populației. Din acest motiv, colectarea, ambalarea, transportul și eliminarea/neutralizarea deșeurilor medicale necesită o reglementare  riguroasă și în codiții de maximă siuranță.

În acest scop, urmare implimentării proiectului de instalare a utilajului de neutralizare prin sterilizare termică a deșeurilor medicale infecțioase TERMOSHRED 420, IMSP Spitalul raional Ștefan Vodă a început recilarea deșeurile medicale infecțioase înțepătoare și tăioase.

Costul proiectului 1 mln. 416 mii lei alocați de fondul investițional CNAM. Suma alocată de cofinanțator Consiliul raional Ștefan Vodă constituie 150 mii lei, IMSP Spitalul raional Ștefan Vodă a contribuit cu 25 mii lei.

Protecția aerului atmosferic constituie un subiect de o importanţă globală, care trebuie să devină o prioritate naţională, deoarece vizează dezvoltarea durabilă a societății, condiţiile de viață și sănătate a populaţiei în mod direct.