Noutăți

A fost semnat acordul de colaborare cu AO „Demos”

Extinderea serviciilor sociale este o sarcină foarte importantă pentru autoritățile publice locale și a direcției asistență socială și protecția familiei deoarece are impactul pozitiv asupra nivelului de trai al locuitorilor raionului din păturile socialmente vulnerabile. Bucură faptul că raionul Ștefan Vodă la acest capitol este printre primii în republică. Astfel, la data de 21 iulie curent, dl Nicolae Molozea, președintele raionului, a semnat acordul de colaborare dintre Asociaţia Obştească „Demos” şi Consiliul raional Ştefan Vodă aprobat prin decizia Consiliului raional nr. 3/12 din 09 iunie 2017. Scopul acordului este stabilirea unui parteneriat dintre părțile nominalizate în vederea extinderii Serviciului de Integrare Socio-Profesională, întru susținerea tinerilor dezavantajaţi în procesul de trecere la o fază mai matură de independenţă, oferind protecţie şi sprijin la locuinţa socială, dezvoltarea deprinderilor de viaţă autonomă, a abilităților antreprenoriale, abilitare economică şi mediere a muncii.

În cadrul discuției care a avut loc la Consiliul raional dna Liliana Samcov, directorul executiv al Asociaţiei Obştești „Demos”, a informat că pe parcursul anilor 2017-2018 20-22 de tineri cu vârsta de la 18 până la 30 de ani vor beneficia de acest proiect. Prin efortul comun al Asociaţiei Psihologilor Tighina (APT) și administraţiilor publice locale vor fi selectați tinerii pentru a fi încadrați în proiect și vor fi realizate politicile sociale la nivel local în domeniul incluziunii sociale a tinerilor şi ocupării forţei de muncă. Mai mult, deja doi tineri și o familie tânără cu doi copii din raion să bucură de beneficiile proiectului pentru a iniția propria afacere. Reprezentanții APT au desfășurat o campanie de informare și sensibilizare în mai multe localități ai raionului cu participarea tinerilor, APL, agenților economici, elevilor claselor absolvente. Este important, a subliniat dna Samcov, ca tinerii din raion să cunoască despre proiectul în cauză, să știe unde și la cine să apeleze la necesitate.

Dl Nicolae Molozea, președintele raionului, dl Vasile Gherman, vicepreședintele raionului, dl Ion Țurcan, secretarul Consiliului raional, dra Adelina Barbăneagră, șefa direcției economie și atragerea investițiilor, au apreciat pozitiv și cu mare recunoștință eforturile Asociației Obștești „Demos” de a sprijini din punct de vedere informativ, juridic, material tinerii dezavantajați din raion și au asigurat că atât direcția asistența socială și protecția familiei, cât și direcția economie și atragerea investițiilor, Incubatorul de afaceri din Ștefan Vodă vor acorda ajutorul necesar în implementarea proiectului.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”