Noutăți

Au fost selectate familiile cu copii pentru acordarea sprijinului financiar

Chestiunea cu privire la eliberarea avizului cu privire la acordarea și mărimea ajutorului bănesc în cadrul serviciului social de sprijin pentru familii cu copii amânată la ședința anterioară a Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate a fost pusă pe prim plan în ședința comisiei din 9 noiembrie curent. Conform deciziei preliminare, trei membri ai comisiei s-au deplasat în teritoriu pentru a examina situația solicitanților de ajutor bănesc, dosarele cărora au fost prezentate de asistenții sociali din localitățile Purcari, Căplani, Palanca și Olănești. Despre rezultatele deplasării a informat dl Vasile Gherman, vicepreședintele raionului, membru comisiei. Dl Gherman, dna Tatiana Bostan, șef-interimar DASPF, dna Adriana Solonicov, specialist principal în problemele familiilor cu copii în situație de risc al DASPF, au vizitat fiecare casă, au discutat cu membrii familiilor pentru a afla scopul investițiilor bănești și aprecia mărimea ajutorului din partea serviciului. Pentru a cunoaște mai bine situația membrii comisiei s-au întâlnit cu primarii, unii din ei însoțind membrii comisiei la fața locului. S-au cerut informații și de la polițiștii de sector deoarece banii nu se oferă familiilor unde părinții au comportament antisocial.

Decizia comisiei a fost următoare: de acordat unei familii cu trei copii din Olănești 8000 lei pentru procurarea mașinii de spălat automată și conectarea la apeduct; familia cu șapte copii din s. Purcari va primi 15 mii lei pentru reparația casei de locuit; un tată din s. Palanca care crește de unul singur trei băieți (soția a decedat) va avea un suport financiar de 6000 lei pentru procurarea materialelor de construcție; 4500 lei vor fi acordați unei familii din s. Căplani pentru reparația casei de locuit.

Asistentul social din com. Răscăieți a depus dosarul pentru o familie cu patru copii cu vârsta de la 13 la un an pe care le crește numai mama (tata a abandonat familia și este de negăsit) pentru procurarea casei de locuit, deoarece familia nu dispune de spațiu locativ și stă în chirie cu riscul major de a fi dată afară în toiul iernii de către proprietarul casei. A venit la ședința comisiei și dna Zinaida Marin, primar de Răscăieți, pentru a informa despre situația acestei familii care cu adevărat este alarmantă. Primarul a adus la cunoștință că a fost găsită o casă care se vinde cu 2 mii euro, din bugetul local al anului 2018 familiei va fi alocat ajutor financiar, se vor depune eforturi pentru colectarea banilor de la agenții economici din teritoriu, de la oameni de bună credință. Membrii comisiei au decis alocarea a 6500 lei pentru întreținerea copiilor pe perioada rece a anului cu condiția de a reexamina problema în anul 2018.

De menționat, că membrii comisiei au luat în considerație nu numai situația materială gravă a familiilor selectate (sunt sute, dacă nu mii de familii în satele noastre care supraviețuiesc cu mare greu), dar și atitudinea părinților față de copii, eforturile depuse pentru a depăși obstacolele vieții cu propriile puteri, deoarece și sărăcia poate fi nobilă – curată și ordonată. La insistența primarului de Căplani, dlui Valeriu Tabunșcic, a fost acordată șansa și unei familii care trăiește în sărăcie vânătă, dar și în mare dezordine și antisanitărie, fără veceu (?!). Primarul a promis că va monitoriza situația și banii acordați vor fi folosiți după destinație. Din păcate, dl Tabunșcic are mai mare grijă de soarta copiilor, dorind să le scoată din această mizerie, decât părinții care, fiind anunțați de vizita comisiei, au fost de negăsit. Toate familiile vor fi monitorizate de către membrii comisiei și asistenții sociali în vederea corectitudinii în folosirea ajutorului acordat.

La ședință s-a adus la cunoștință că filantropii din țările europene caută familii din Moldova aflate în situație dificilă pentru a le acorda ajutor în ajunul Crăciunului. În context, a fost transmisă binefăcătorilor informația despre familia din Răscăieți, unde mama luptă din răsputeri pentru a crește și educa patru copii, copii cuminți și capabili, care merită o viață mai bună. Să sperăm, că mai există miracole pe această lume!

La ședință au fost examinate și alte chestiuni. Astfel, a fost eliberat avizul pentru prelungirea termenului de aflare în centrele comunitare din Olănești și Ștefan Vodă pentru 19 copii, deoarece n-au fost găsite alte modalități de rezolvare a situației acestor copii. Se vor depune eforturi pe parcurs pentru a găsi doritori de a lua copiii de vârsta fragedă sub tutelă sau de a plasa în serviciu parental profesionist. A fost încetat plasamentul din cauza reintegrării în familia biologică – un băiețel cu vârsta de 12 ani va trăi cu tata la Ucraina, deoarece mamei nu-i pasă de copilul propriu.

Membrii comisiei fac tot ce le stă în puteri pentru a schimba în bine viața copiilor aflați în situație de risc însă uneori e prea târziu. Lăsați în voia sorții, unii au căpătat deprinderi rele, au comportament deviant. Reeducarea e grea deoarece ține de lumea lăuntrică a copilului cu mult întuneric în ea. Cei care s-au dedicat acestor copii în calitate de tutore, asistent parental profesionist, educator în centre sociale merită toată recunoștința societății pentru viețile salvate ale copiilor…

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”