Noutăți

A fost pus în discuție proiectul bugetului raional Ștefan Vodă pentru anul 2022

La 6 decembrie curent, s-au desfășurat audierile publice (în format online) privind proiectul bugetului raional pentru anul 2022, cu participarea conducerii raionului, funcționarilor publici, conducătorilor și contabililor instituțiilor publice, consilierilor raionali, reprezentanților societății civile.

Dl Vasile Maxim, președintele raionului, a mulțumit tuturor celor prezenți pentru interesul manifestat și pentru că iau parte la discuția bugetului raional 2022. La fel, a ținut să aducă la cunoștința tuturor că pe site-ul Consiliului raional Ștefan Vodă (www.stefan-voda.md), a fost plasat proiectul de decizie pentru a fi studiat de către persoane/părțile interesate și a precizat necesitatea organizării și desfășurării audierilor publice în scopul sporirii transparenței în procesul de luare a deciziilor, precum și asigurării responsabilității în elaborarea bugetului raional, inclusiv și facilitarea conlucrării între subdiviziunile, instituțiile bugetare din cadrul Consiliului Raional.

Direcția generală finanțe a elaborat prezentarea bugetului raional pentru anul 2022 cu informația despre  venituri și cheltuieli, inclusiv dinamica cheltuielilor bugetului pe anii anteriori până în prezent și în viitor.

Doamnele Ina Caliman, șefa direcției generale finanțe și Elizaveta Ceban, șef adjunct al direcției, au prezentat sinteza bugetului raional pentru anul 2022, făcând referință la venituri și comparație cu bugetul anului 2021, cât și la cheltuielile preconizate pentru anul viitor la toate compartimentele.

După cum s-a menționat, în proiectul bugetului raional Ștefan Vodă pentru anul 2022 se propune ca veniturile să constituie 202499,3 mii lei, cheltuielile urmând să fie în volum de 200527,1 mii lei, cu excedent  de  1972,2  mii lei.

Participanții la audieri au avut posibilitatea să se expună asupra proiectului bugetului raional pentru anul 2022, intervenind și cu întrebări. Recomandările participanților pe marginea proiectului au fost notate, urmând a fi luate în calcul și incluse în reflectarea acestuia.

Reiterăm, proiectul bugetului raional pentru anul 2022 (proiectul deciziei și documentele anexe) sunt plasate și pot fi consultate pe site-ul Consiliului raional www.stefan-voda.md. Cu propuneri, întrebări vizavi de bugetul raional se poate interveni timp de 10 zile la direcția finanțe, Consiliul raional sau la telefoanele:  0242 2-30-48, 0242 2-21-41, 0242 2-53-30.