Noutăți

A finalizat proiectul „Inițierea procesului de gestionare a deșeurilor în Zona Ramsar Nistrul de Jos”

La 25 octombrie curent, în sala de ședință a Consiliului raional, a avut loc evenimentul de Închidere a proiectului „Inițierea procesului de gestionare a deșeurilor în Zona Ramsar Nistrul de Jos”. Acest proiect a fost implementat de AO EcoContact, cu suportul financiar al Agenției Austriece pentru Dezvoltare, și au constituit o continuare a campaniei de informare organizată în cadrul aceluiași proiect, ce a pus accent pe importanța menținerii zonei protejate, managementul deșeurilor, valorificarea regiunii, precum și modificarea comportamentului de consum al locuitorilor acestei zone.

În cadrul evenimentului dna Natalia Guranda, dna Anna Cazacu și dl Ion Marin, experții AO EcoContact, au prezentat rezultatele de proiect. Astfel, în baza analizei chimice a probelor de sol ce s-a efectuat pentru determinarea componenţei chimice şi a conţinutului de poluanţi a fost creată o hartă electronică cu indicarea tuturor localităților din zonă. (Accesând pagina web a AO EcoContact, rubrica „Resurse”, puteți vedea starea solului din localitate, nivelul de poluare cu substanțele nocive.) La acest capitol situația în raionul Ștefan Vodă este alarmantă. La fel, s-a făcut cartografierea gunoiștilor, și aici tabloul e destul de trist. Specialiștii au făcut recomandări de remediere a solului. Metodele sunt foarte costisitoare, cea mai ieftină fiind plantarea arborilor și arbuștilor. Prin urmare, gestionarea corectă a deșeurilor este o necesitate stringentă, neglijența poate duce la o catastrofă naturală.

Reprezentanții raionului Căușeni și Ștefan Vodă și-au exprimat recunoștința pentru implementarea acestui proiect valoros care trebuie să aibă continuitate. În context, este necesar de elaborat un proiect comun, cu implicarea mai multor localități, pentru a soluționa problema ce ține de gestionarea corectă a deșeurilor. Proiectul comun are mai multe șanse de a fi finanțat de donatori naționali și străini, au punctat cei prezenți la activitate.

Dl Gabriel Mărgineanu de la SE Biotica a informat prezența despre lucrările realizate pe parcursul anilor 2013-2019 în cadrul proiectului „Măsuri de adaptare și reziliență la schimbările climatice și dezvoltarea instituțională în Zona Ramsar ”Nistrul de Jos”, proiect finanțat în cadrul Cooperării Austriece pentru Dezvoltare și implementat de către Agenţia Austriacă de Dezvoltare (ADA). În cadrul proiectului, locuitorii a 5 sate din zonă au beneficiat de lucrări de îmbunătățire a sistemelor de aprovizionare cu apă, iar fâșii de pe ambele maluri ale Nistrului au fost împădurite cu suportul și implicarea mai multor actori, precum autorități centrale și locale, populația locală, voluntari și mass-media. Astfel, în luna noiembrie 2018, în s. Popeasca a fost sădită o fâșie forestieră pentru reîmpădurirea terenurilor defrișate și supuse alunecării. Acțiunea a avut loc sub auspiciul dnei Ambasador al Austriei în Republica Moldova, cu participarea dlui Peter Michalko, Șeful Delegației UE în Republica Moldova, Ambasadorilor și reprezentanților Agențiilor de dezvoltare din țările UE în Republica Moldova, și a 200 de voluntari. Dl Mărgineanu a accentuat că s-au făcut lucruri frumoase cu impact pozitiv apreciate de populație și de investitori. Acțiunile din cadrul proiectului au vizat responsabilizarea cetățenilor vis-a-vis de conservarea valorilor unei Zone Naturale Protejate, precum este Zona Ramsar „Nistrul de Jos”, prin menținerea biodiversității și a echilibrului ecosistemelor în cea mai bogată arie naturală din țară.