Noutăți

9 Mai – Ziua Victoriei, Ziua Europei

Două evenimente de prim-rang marchează în mod special Europa, dar şi popoarele întregii lumi – Ziua Victoriei din 9 mai 1945 asupra fascismului şi Ziua Europei. Să le luăm pe rând – aşa cum s-au produs ele în istorie.

Ziua Victoriei din 9 mai 1945 este una de importanţă crucială, de valoare mondială. Este ziua care a prestabilit cursul evoluţiei de după 1945 încoace. Atunci coaliţia antihitleristă a mai multor popoare ale lumii a învins o altă coaliţie – profascistă. Această victorie a însemnat un „Nu!” hotărât unei atitudini dispreţuitoare faţă de om şi viaţa lui, discriminării rasiale între popoare, urii animalice între ele, dar şi excluderii războiului ca modalitate de a soluţiona orice problemă.

Au trecut 71 de ani de la acea Victorie, dar importanţa ei nu scade. Pentru că în acest răstimp Victoria s-a curăţat de unele clişee ideologice, de atribuirea rolului primordial în obţinerea Victoriei unei anumite orânduiri de clasă. Pentru generaţiile noastre de astăzi contează însăşi fapta glorioasă, fără de seamăn a ostaşilor care au învins fascismul. Ziua de 9 mai este cel mai bun prilej pentru a mulţumi şi pentru a ne pleca până la pământ în faţa doar celor nouă veterani de război care mai sunt în viaţă în raionul Ştefan-Vodă, pentru a onora memoria miilor de ostaşi din raionul nostru care au căzut pe câmpurile de luptă în cel de-al doilea război mondial. Sfântă şi veşnică vă este fapta!

Cu ceva timp în urmă unii încercau să contrapună Ziua Victoriei cu Ziua Europei. Eu consider că este o mare eroare. Pentru că Ziua Europei a crescut, a reieşit din Ziua Victoriei. Groaznicele bilanţuri ale celui de-al doilea război mondial au obligat popoarele europene şi pe politicienii lor să caute un alt mod de convieţuire, care exclude războiul şi aduce pe prim-plan colaborarea popoarelor de pe continentul european pentru a asigura pace, înţelegere, o viaţă mult mai bună popoarelor bătrânului continent. Astfel s-a ajuns la crearea Uniunii Europene. Da, are şi Uniunea Europeană, mai ales în ultima perioadă, problemele ei, dar ei caută să le rezolve paşnic – fără arme, fără ură. De aceea a ajunge în Uniunea Europeană rămâne pentru Republica Moldova un scop – pentru ca să trăiască mai bine poporul nostru, într-o lume mai caldă, mai binevoitoare, dar, în primul rând, pentru ca jertfa eroică a ostaşilor celui de-al doilea război mondial să aibă o continuitate logică şi popoarele europene, inclusiv cel moldovenesc, să trăiască în pace, înţelegere şi bunăstare.

Felicitări cordiale tuturor cu prilejul acestor două sărbători strâns legate – Ziua Victoriei şi Ziua Europei!

Nicolae MOLOZEA,

preşedintele raionului