Noutăți

9 MAI – ZIUA VICTORIEI, ZIUA EUROPEI

Două evenimente de prim-rang marchează în mod special Europa, dar şi popoarele întregii lumi – Ziua Victoriei din 9 mai 1945 asupra fascismului şi Ziua Europei. Să le luăm pe rând – aşa cum s-au produs ele în istorie.

Ziua Victoriei din 9 mai 1945 este una de importanţă crucială, de valoare mondială. Este ziua care a prestabilit cursul evoluţiei de după 1945 încoace. Atunci coaliţia antihitleristă a mai multor popoare ale lumii a învins o altă coaliţie – profascistă. Această victorie a însemnat un „Nu!” hotărât unei atitudini dispreţuitoare faţă de om şi viaţa lui, discriminării rasiale între popoare, urii animalice între ele, dar şi excluderii războiului ca modalitate de a soluţiona orice problemă.

Au trecut 76 de ani de la acea Victorie, dar importanţa ei nu scade. Pentru generaţiile noastre de astăzi contează însăşi fapta glorioasă, fără de seamăn a ostaşilor care au învins fascismul. Ziua de 9 mai este cel mai bun prilej pentru a mulţumi şi pentru a ne pleca până la pământ în faţa doar celor trei veterani de război rămaşi în viaţă din raionul nostru, numele cărora trebuie să-l pronunţăm în aceste zile cu imensă recunoştinţă – este vorba despre participanţii la cel De-Al Doilea Război Mondial dl Serghei Pavlicenco din Olăneşti, dl Constantin Steţenco din Purcari şi dl Semion Cerneavschi din Volintiri. Plecăciune adâncă vouă, mult stimaţi veterani, iar prin persoana voastră către toţi care au căzut pe câmpul de luptă în timpul războiului şi în toată perioada postbelică. Fapta voastră chiar nu avem niciun drept moral s-o uităm!

Cu ceva timp în urmă cineva încerca să contrapună Ziua Victoriei cu Ziua Europei. Eu consider că este o mare eroare. Pentru că Ziua Europei a crescut, a reieşit din Ziua Victoriei. Groaznicele bilanţuri ale celui de-al doilea război mondial au obligat popoarele europene şi pe politicienii lor să caute un alt mod de convieţuire, care exclude războiul şi aduce pe prim-plan colaborarea popoarelor de pe continentul european pentru a asigura pace, înţelegere, o viaţă mai bună popoarelor bătrânului continent. Astfel s-a ajuns la crearea Uniunii Europene. Da, are şi Uniunea Europeană, mai ales în ultima perioadă, problemele ei.

Pentru Republica Moldova există un scop – să trăiască mai bine poporul nostru, într-o lume mai binevoitoare. Dar numaidecât şi pentru ca jertfa eroică a ostaşilor celui de-al doilea război mondial să aibă o continuitate logică şi ca toate popoarele, inclusiv cel moldovenesc, să trăiască în pace, înţelegere şi bunăstare.

Felicitări cordiale tuturor cu prilejul acestor două sărbători strâns legate – Ziua Victoriei şi Ziua Europei!

Vasile MAXIM,

președintele raionului