Noutăți

700000 de dolari pentru renovarea liceului „Ștefan Vodă”

În 2019 raionul Ștefan Vodă va avea un liceu modern care va corespunde celor mai înalte cerințe contemporane față de o instituție de învățământ. Primii pași în aceasta direcție a făcut Consiliul raional și președintele raionului, dl Nicolae Molozea, în anii 2016-2017, când prin proiectul comun cu județul Dâmbovița, România, s-a reparat capital blocul A și căminul instituției.

La 5 octombrie 2017, de Ziua Pedagogului, dna Raisa Burduja, șefa direcției generale educație, dna Elena Cornițel, directorul liceului „Ștefan Vodă”, au primit cel mai frumos cadou profesional – la seminarul organizat de FISM la care au participat doamnele sus numite a fost anunțat oficial că liceul teoretic „Ștefan Vodă” din centrul raional este beneficiar al Proiectului Băncii Mondiale, care prevede continuarea reparației capitale și renovarea blocului B, atelierului, precum şi amenajarea teritoriului adiacent instituţiei. Investițiile vor constitui circa 12 milioane lei.

La 9 octombrie curent, conform cerințelor FISM, a avut loc ședința primului focus-grup cu participarea cadrelor didactice și personalului auxiliar al liceului. Au fost prezenți la această întrunire cu adevărat istorică pentru colectivele de profesori și elevi dl Nicolae Molozea, președintele raionului, care personal a contribuit la atragerea acestei investiții impunătoare în raionul nostru, dna Raisa Burduja, dl Gheorghe Anghel, primar de Ștefan Vodă.

La ordinea de zi a ședinței au fost puse patru chestiuni, printre care informarea despre obiectivele proiectului, stabilirea priorităților în lucrările de renovare, alegerea membrilor agenției de implementare a proiectului și a reprezentantului instituției, responsabil pentru informarea consiliului local despre proiectul în cauză.

Dna Elena Cornițel a informat publicul prezent despre oportunitățile proiectului și totodată a cerut implicarea activă a pedagogilor în informarea părinților și a comunității despre procesul de renovare a instituției. Dumneaei a subliniat că Banca Mondială a oferit un grant, deci nu este nevoie de contribuție. Mai mult, după finisarea primii etape a proiectului ce ține de renovarea edificiului instituția va fi dotată cu tot necesarul pentru desfășurarea eficientă a procesului educațional-instructiv.

Dl Nicolae Molozea s-a arătat foarte mulțumit că acest grant a ajuns în Ștefan Vodă, deoarece impactul lui pozitiv va fi simțit de toată comunitatea raională. Președintele raionului a punctat că va acorda personal toată atenția implementării acestui proiect, dar și Consiliul raional va face tot posibilul pentru a avea în raion un liceu de toată frumusețea cu cadre didactice de profesionalism înalt și elevi capabili de performanțe. Dl Molozea a accentuat că părinții elevilor trebuie să fie informați bine pentru a evită în viitor posibile nemulțumiri din partea lor. O altă cerință importantă – asigurarea transparenții prin toate metodele posibile și accesului pentru orice persoană interesată la mersul lucrărilor de renovare.

Șefa direcției educație, dna Raisa Burduja, s-a axat pe unele particularități și rigori ce țin de implementarea proiectului prin FISM. Liceul „Ștefan Vodă” are o prioritate importantă față de alte licee beneficiare de proiectul Băncii Mondiale: instituția dispune de proiectul tehnic care a fost elaborat în cadrul implementării proiectului comun finanțat de către Consiliul raional, Consiliul județean Dâmbovița și din sursele proprii ale liceului. Volumul lucrărilor care vor fi efectuate este mare, perioada implementării – restrânsă, astfel este nevoie de acționat rapid în pregătirea pachetului de documente, a subliniat dna Burduja. Organizarea corectă a lucrărilor interioare va da posibilitatea de a evită unele riscuri legate de procesul de instruire a elevilor cum ar fi, spre exemplu, activitatea în două schimburi etc.

Deși liceul se află în gestionarea Consiliului raional, edificiul instituției aparține primăriei urbei. Prin urmare, consiliul orășenesc trebuie să adopte decizia cu privire la implementarea proiectului, iar specialiștii primăriei să pregătească documentele necesare, conform cerințelor FISM. Dl Gheorghe Anghel, primar de Ștefan Vodă, a asigurat că proiectul va avea susținerea necesară din partea primăriei.

Profesorii au venit cu diferite propuneri în privința stabilirii priorităților în executarea lucrărilor de renovare. A fost întocmită o listă lucrările fiind plasate consecutiv după importanța lor și necesitățile existente, însă decizia finală va aparține experților de la FISM care încurând vor veni în teritoriu pentru a se familiariza cu starea edificiului și a întocmi devizul de cheltuieli.

La finele ședinței a fost primită o rezoluție comună, conform căreia președintele agenției de implementare a proiectului a fost aleasă dna Elena Cornițel, iar dna Maria Creciun, profesoară, consilier raional – responsabilă pentru informarea consiliului orășenesc. Atât dna Elena Cornițel, cât și alți membri ai colectivului pedagogic au mulțumit dlui Nicolae Molozea pentru eforturile depuse în atragerea acestei investiții fabuloase în interesul public.

La 11 octombrie se va întruni în ședință al doilea focus-grup compus din părinții elevilor, peste 125 la număr, care vor dezbate problema în cauză și vor veni cu păreri și propuneri în ceia ce privește implementarea proiectului.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”