Noutăți

638 de persoane cu dizabilități vor primi a câte 500 lei

La ședința Comisiei raionale de administrație a fondului local de susținere socială a populației din 22 noiembrie curent prezidată de către dl Vasile Gherman, președintele comisiei, vicepreședintele raionului, problema primordială a fost acordarea ajutoarelor materiale către 3 decembrie, Ziua Internațională a persoanelor cu dizabilități. Dl Gherman a informat membrii comisiei despre faptul că în raionul Ștefan Vodă sunt la evidență 3994 de persoane cu dizabilități, dintre care numai 638 de locuitori ai raionului vor primi ajutorul material a câte 500 lei fiecare. Comisiile locale care activează pe lângă primării au selectat persoanele cu dizabilități situația cărora este cea mai gravă din punct de vedere a sănătății și a stării materiale. Persoanele care au primit acest ajutor din partea statului în anul 2016 n-au fost incluse în liste, dar s-au făcut și unele excepții reieșind din situația reală a oamenilor suferinzi. Sursele au fost repartizate în conformitate cu numărul de persoane cu dizabilități în localitate. Astfel, dacă în s. Alava acest ajutor vor primi 4 persoane, în s. Brezoaia – 6, atunci în s. Olănești – 53, în s. Talmaza – 65, în or. Ștefan Vodă – 91 de persoane.

Deoarece către 3 decembrie s-au alocat 319000 lei, acordarea ajutoarelor materiale conform cererilor unice și conform petițiilor parvenite de la instanțele ierarhic superioare a fost amânată pe luna decembrie.

Pentru informare: în anul 2017 din fondul de susținere socială a populației au fost alocate 1758000 lei, dintre care 1 mln 82 mii au avut destinație specială – au fost acordate ajutoare cu prilejul Zilei Victoriei, pentru „afganezi”, „cernobâliști” etc.