Noutăți

40 de petiții, acceptate spre finanțare

La 12 aprilie curent, a avut loc ședința comisiei raionale pentru evaluarea demersurilor de acordare a mijloacelor financiare din bugetul raional, prezidată de către dl Iurie Moiseev, președintele raionului și președintele comisiei.

De la ședința Consiliului raional din 21 martie curent, în adresa președintelui raionului au parvenit 42 de petiții de ordin financiar. În majoritatea cazurilor petiționarii se adresează după ajutor în legătură cu starea precară a sănătății, necesitatea de înlătura consecințele calamităților naturale sau situația materială grea din alte motive.

După examinarea documentelor justificative din dosarele prezentate membrii comisiei au respins două dosare care contraveneau Regulamentului de acordare a mijloacelor financiare din fondul de rezervă a Consiliului raional, restul petițiilor fiind acceptate spre finanțare. Astfel, la ședință au fost distribuite 112 mii lei.

Decizia finală aparține consilierilor raionali care se vor convoca în ședință la 18 aprilie 2019.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”