Noutăți

38 de petiționari vor primi ajutorul material

La 26 iulie curent, a avut loc ședința Consiliului de administrație al fondului local Ștefan Vodă de susținere socială a populației. Au fost acordate subvențiile în sumă de 4000 lei pentru alimentarea cu prânzuri calde a persoanelor socialmente vulnerabile în cantinele de ajutor social din or. Ștefan Vodă și s. Cioburciu.

După examinarea documentelor prezentate în conformitate cu Regulamentul privind distribuirea ajutorului material din mijloacele Fondului republican și fondurile locale de susținere socială a populației Consiliul de administrație a decis acordarea ajutoarelor persoanelor socialmente vulnerabile conform petițiilor parvenite de la instanțele ierarhic superioare (6800 lei pentru 6 persoane) și conform Cererilor unice (35000 lei pentru 32 de persoane).

29 de 32 de petiționari au cerut surse financiare pentru tratament, printre ei fiind și 12 persoane relativ tinere care n-au atins vârsta de pensionare. Prin concluzie,  majoritatea petiționarilor dețin polița de asigurare medicală, însă ea nu acoperă toate cheltuielile pentru tratament care deseori este și costisitor, și îndelungat. Nici ajutorul acordat de Consiliul de administrație nu acoperă toate necesitățile oamenilor suferinzi, însă cât de cât ușurează această povara financiară grea.