Noutăți Relații funciare și cadastru

Seminar cu specialiștii pentru reglementarea proprietății funciare

La data de 25 octombrie 2022, a avut loc seminarul planificat cu specialiștii pentru reglementarea proprietății funciare din cele 23 de primării a raionului. La lucrările seminarului au participat  vicepreședintele raionului  Valentina Barbei și  șpecialistul principal al Direcție agricultură și alimentație, Grigore Coban

În cadrul  întrunirii au fost dezbătute chestiunuile privind:

  • mersul lucrărilor conform Proectului Înregistrarea Masivă și Evaluarea Funciară în cele 15 primării selectate la Licitație de către Departamentul Cadastru din cadru ASP;
  • evidența terenurilor în primării;
  • ținerea registrelor cadastrale;
  • registrele contractelor de arendă;
  • delimitările selective.

Specialiștii au împărtășit problemele cu care se confruntă în teritoriu, primind recomandările necesare.

Totodată, s-a discutat graficul de prezentare Serviciului relații funcțiare și cadastru  a dărilor de seamă funciară anuale (2022)  pe primării.

                                                                   Alexei Jitaru, șef interimar SRFC